Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 270769-2020

11/06/2020    S112

id-Danimarka-Kopenħagen: Provvista ta' Servizzi ta' Tiswija u Manutenzjoni tal-Bini għall-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (EEA)

2020/S 112-270769

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen K
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050 K
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Olivier Cornu
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eea.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6545
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6545
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Servizzi ta' Tiswija u Manutenzjoni tal-Bini għall-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent (EEA)

Numru ta' referenza: EEA/ADS/20/014
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EEA tikkunsidra li se teħtieġ il-provvista ta' firxa varjata ta' servizzi fl-oqsma li ġejjin: xogħol tal-elettriku, plaming, xogħol tal-injam, xogħol ta' pavimentar, kisi, tibjid u tisbiħ.

Barra minn hekk, l-EEA tipprevedi l-modernizzazzjoni u t-titjib tal-ispazju tal-uffiċċju li tokkupa sabiex tipprovdi ambjent ta' xogħol li jkun iktar adattat għall-missjoni li għaliha ġiet fdata.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha se jitwettqu fil-bini tal-EEA li jinsab f' Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Kif speċifikat taħt it-Taqsimiet 1.2, 1.3 u 1.4 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Dak li jirbaħ l-offerta se jingħata qafas ta' kuntratt ta' servizz għal perijodu inizjali ta' 24 (erbgħa u għoxrin) xahar, li jibda mid-data tal-firma, bil-possibbiltà ta' mhux iżjed minn tiġdid wieħed għal perijodu ieħor ta' 24 (erbgħa u għoxrin) xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Matul it-tliet snin (3) wara d-dħul fis-seħħ tal-kuntratt oriġinali l-EEA tirriżerva d-dritt li teżerċita l-għażla li twettaq proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt għal servizzi ġodda mal-kuntrattur futur skont il-punt (e) tat-tieni subparagrafu tal-punt 11.1 u l-punt 11.4 tal-Anness I għar-Regolament Finanzjarju.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.1 u 2.2.2.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/07/2020
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 20/07/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

Fil-bini tal-EEA f'Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (wieħed għal kull min jitfa' offerta) huma permessi jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitluba jinfurmaw bil-quddiem lis-servizzi tal-ksib tal-EEA u sa mhux aktar tard mill-17 ta' Lulju 2020 (12:00 UTC+2) permezz ta' email fl-indirizz procurement@eea.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-EEA tipprevedi li torganizza żjara fuq is-sit tal-bini tagħha. Dawk li jitfgħu l-offerti interessati huma mitluba li jibgħatu email lil procurement@eea.europa.eu sas-17 ta' Ġunju 2020 fl-16:00 u jindikaw fil-linja tas-suġġett "Site visit for EEA/ADS/20/014" u l-isem tal-persuna li se tattendi (massimu ta' persuna waħda għal kull min jitfa' offerta). Iż-żjara fuq is-sit se ssir fi żmien 10 ijiem tal-kalendarju mid-data msemmija hawn fuq. Dawk li jitfgħu l-offerti interessati se jirċievu stedina bil-dettalji taż-żjara permezz ta' email.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Appell jista' jitressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell (id-data ta' meta jasal) jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih il-persuna li għandha x'taqsam issir taf bl-informazzjoni rilevanti.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 5-4303-2100
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/06/2020