Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 272598-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/08/2016    S151

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

2016/S 151-272598

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27.5.2016, 2016/S 101-179698)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 98–100, boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Contact: Oleg Panta. E-mail: cs-procurement@eib.org

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

24.8.2016.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

31.8.2016 (14:00), τοπική ώρα.

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

16.9.2016.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

23.9.2016 (14:00), τοπική ώρα.