Servizzi - 276176-2019

14/06/2019    S113    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

l-Irlanda-Dublin: Provvista ta' Servizzi ta' Appoġġ Barrani għall-implimentazzjoni ta' proġetti tal-infrastruttura tat-TIK

2019/S 113-276176

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Eurofound - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol
Wyattville Road
Co Dublin
D18 KP65
L-Irlanda
Persuna ta’ kuntatt: Lidia Jankowska
Telefown: +353 12043100
Posta elettronika: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Faks: +353 12826456
Kodiċi NUTS: IE061

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Il-Politika Soċjali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Servizzi ta' Appoġġ Barrani għall-implimentazzjoni ta' proġetti tal-infrastruttura tat-TIK

Numru ta' referenza: 171904/5113
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
51611000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Eurofound jeħtieġ kuntratt ta' servizz biex jassisti lit-Taqsima tat-TIK tiegħu fl-implimentazzjoni ta' numru ta' proġetti tal-infrastruttura, tal-iżvilupp, tan-netwerk u proġetti ta' applikazzjoni/tas-sistema tat-TIK, għal perijodu li jibqa' sejjer sa 4 snin.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: IE061
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini tal-Eurofound f'Dublin u/jew fejn huwa xieraq, fil-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett tal-QTK huwa għall-Provvista ta' Servizzi ta' Appoġġ Barrani għall-implimentazzjoni ta' proġetti tal-infrastruttura tat-TIK fil-Eurofound fuq perjodu ta' 4 snin.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Kif indikat fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (Parti B, Punt 5.4) / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Mhux applikabbli

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/08/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 5 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/08/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-bini tal-Fondazzjoni Ewropea fil-Kamra LH 13.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Persuna waħda (1) li tirrappreżenta lil dak li jitfa' l-offerta tista' tkun preżenti għall-ftuħ; is-sehem se jkun ristrett għar-rwol ta' osservatur. Jekk jogħġbok avża lis-Sinjura Lidia Jankowska minn qabel jekk għandek il-ħsieb li tkun preżenti għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

4 snin

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok innota li d-data tal-għeluq għall-irċevuta tal-offerti mitfugħa f'dan il-każ fir-rigward tal-ħin lokali hija l-ħin ta' Brussell.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/06/2019