Servizzi - 283547-2021

07/06/2021    S108

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Proġett CJ10bis għas-sikurezza tal-kwartieri ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja — perit

2021/S 108-283547

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Jan Vanparijs, chef d’unité «Travaux neufs»
Posta elettronika: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Proġett CJ10bis għas-sikurezza tal-kwartieri ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja — perit

Numru ta' referenza: COJ-PROC-20/034
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71221000 Servizzi ta' l-arkitettura dwar il-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Provvista ta’ servizzi ta’ studji u għajnuna b’rabta max-xogħol ta’ sigurtà tas-sit tal-Qorti tal-Ġustizzja, li għandhom jingħataw mill-uffiċċju tal-arkitett, responsabbli għall-kunċett, l-arkitettura, it-tlestija u l-koordinazzjoni. Dan l-inkarigu jikkonċerna s-servizzi li jirriżultaw mill-proġett CJ10 li issa huma miġbura flimkien taħt proġett imsejjaħ CJ10bis. Il-proġetti CJ10 u CJ10bis jiffurmaw ħaġa waħda.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 231 500.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Koordinazzjoni tal-konsulenti li jiffurmaw il-kumpanija ta’ konsulenza (uffiċċju tal-arkitett, uffiċċju tal-inġinier tekniku u uffiċċju tal-inġinier ċivili) għat-twettiq tax-xogħlijiet li ġejjin:

— tisħiħ tas-sigurtà tal-punti ta’ aċċess għall-persuni għaddejjin bil-mixi bejn il-parkeġġi u n-naħat ta’ ġewwa tal-bini;

— aġġornament ta’ ċertu tagħmir ta’ sigurtà (sistema ta’ ġestjoni integrata għat-tagħmir ta’ sigurtà u ħarsien);

— kostruzzjoni ta’ xelters għar-roti barra l-għeluq tal-perimetru.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Għoti ta’ kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fil-każijiet elenkati hawn taħt
  • Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:
    • nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi
Spjegazzjoni:

Dan l-inkarigu jikkonċerna servizzi li jirriżultaw mill-proġett CJ10, li issa huma miġbura flimkien taħt proġett imsejjaħ CJ10bis.

Il-kumpanija ta’ konsulenza li hija responsabbli għall-proġett CJ10, bħala d-disinjatur, hija l-uniku waħda li taf il-karatteristiċi tekniċi ta’ prodott essenzjali għat-tmexxija bla xkiel tal-proġett CJ10bis u l-unika waħda li tista’ wkoll tivvaluta jekk il-prodotti alternattivi offruti minn kumpanija humiex kompatibbli mal-eżekuzzjoni xierqa tiegħu

Is-sistemi ta’ detezzjoni tan-nar, il-HVAC, il-kontroll tal-aċċess u l-kameras huma definiti kemm għal swieq ġestiti mill-kumpanija ta’ konsulenza tal-proġett CJ10 kif ukoll għal swieq oħra distinti mill-kumpanija ta’ konsulenza tal-proġett CJ10bis, li jimplika grad għoli ta’ komplementarjetà biex tkun żgurata l-kompatibilità bejn is-sistemi.

Jekk tiġi nominata kumpanija ta’ konsulenza differenti minn dik eżistenti għall-proġett CJ10bis, hi se tkun responsabbli għall-kontroll tal-eżekuzzjoni mingħajr ma tkun l-awtur tad-disinn. Dan iwassal għal rifjut tat-tort fil-każ li r-responsabbiltà tkun ikkontestata.

L-għarfien tajjeb tad-disinn ta’ proġetti kumplessi u mhux tas-soltu bħall-proġetti CJ10 u CJ10bis jeħtieġ li l-ġestjoni tal-proġett ma tinqasamx sabiex jiġi żgurat li l-proġett jitwettaq taħt il-kontroll tad-disinjaturi.

F’dan il-każ għandhom jiġu żgurati rekwiżiti speċifiċi ta’ interoperabilità madwar il-proġetti CJ10 u CJ10bis, li jiffurmaw ħaġa waħda. L-elementi kollha tal-proġetti CJ10 u CJ10bis, kemm fuq il-pjan arkitettoniku kif ukoll fuq il-pjan tekniku, għandhom jitwettqu mill-istess kumpanija ta’ konsulenza tal-proġett sabiex tiġi żgurata interoperabilità perfetta bejn dawn iż-żewġ proġetti (ara l-premessa 50, it-3 paragrafu tad-Direttiva 2014/24/UE).

IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-20/034
Nru tal-lott: 0
Titlu:

Proġett CJ10bis għas-sikurezza tal-kwartieri ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja – perit

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
06/05/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Association momentanée «SRA Architectes SAS — Jean Petit Architectes SA»
Indirizz postali: 11, avenue du Bois
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 Luxembourg
Kodiċi postali: L-1251
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: SRA Architectes SAS d’Architecture
Indirizz postali: 26 avenue de Paris
Belt: Châtillon
Kodiċi NUTS: FR France
Kodiċi postali: 92320
Pajjiż: Franza
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 200 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 231 500.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/05/2021