Fornituri - 284578-2017

22/07/2017    S139    Parlament Ewropew - Fornituri - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Xiri ta' tagħmir professjonali tal-kċina u l-forniment tal-ikel fi Brussell, Lussemburgu u Strasburgu

2017/S 139-284578

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
Posta elettronika: INLO.CFT@ep.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2653
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Xiri ta' tagħmir professjonali tal-kċina u l-forniment tal-ikel fi Brussell, Lussemburgu u Strasburgu.

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
39314000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

— Il-provvista, bħala tiġdid u bħala l-ewwel provvista, ta' tagħmir tal-kċina u l-forniment tal-ikel standard jew professjonali apposta biex ikun użat fit-3 siti tal-Parlament Ewropew fi Brussell (l-1 lott), f'Lussemburgu (it-2 lott) u fi Strasburgu (it-3 lott), inkluż il-kunsinna, il-ħatt u l-irkuprar tal-ippakkjar.

— l-installazzjoni tat-tagħmir fornut, inkluż il-verifiki, it-testijiet, l-aġġustamenti, l-avvjament, it-taħriġ u l-aċċetazzjoni.

— Iż-żarmar tat-tagħmir eżistenti.

— Il-proġetti tal-implimentazzjoni.

— It-tneħħija ta' tagħmir tal-kċina użat għat-tneħħija tat-tniġġis u ż-żarmar.

— Il-ġbir, it-trasport, ir-rimi jew l-irkuprar ta' skart mill-installazzjonijiet tar-refriġerazzjoni.

— Il-garanzija u s-servizz ta' wara l-bejgħ matul u barra mill-perijodu tal-garanzija.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Brussell

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' tagħmir professjonali tal-kċina u l-forniment tal-ikel u servizzi rrelatati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Għal tagħrif iddettaljat dwar it-tip ta' tagħmir, il-kwantitajiet u n-numru ta' sigħat, jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-istedina għall-offerti li jistgħu jitniżżlu mill-indirizz imsemmi hawn fuq.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Lussemburgu

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' tagħmir professjonali tal-kċina u l-forniment tal-ikel u servizzi rrelatati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Għal tagħrif iddettaljat dwar it-tip ta' tagħmir, il-kwantitajiet u n-numru ta' sigħat, jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-istedina għall-offerti li jistgħu jitniżżlu mill-indirizz imsemmi hawn fuq.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Strasburgu

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FRF11
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-provvista ta' tagħmir professjonali tal-kċina u l-forniment tal-ikel u servizzi rrelatati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Għal tagħrif iddettaljat dwar it-tip ta' tagħmir, il-kwantitajiet u n-numru ta' sigħat, jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-istedina għall-offerti li jistgħu jitniżżlu mill-indirizz imsemmi hawn fuq.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

ikun irreġistrat fuq ir-reġistru professjonali jew tal-kummerċ, minbarra fil-każ ta' organizzazzjoni internazzjonali.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

dħul annwali minimu, magħmul fil-qasam tal-kuntratt matul dawn l-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet, ta':

— għall-1 lott (Brussell): EUR 3 300 000,

— għat-2 lott (Lussemburgu): EUR 1 200 000,

— għat-3 lott (Strasburgu): EUR 3 000 000.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

— għandu esperjenza ppruvata fil-qasam tas-servizzi taħt il-kuntratt, i.e. il-bejgħ u l-installazzjoni ta' tagħmir tal-kċina u l-forniment tal-ikel,

— għandu uffiċċju fil jew qrib il-post għat-twettiq tal-kuntratt, għalhekk jipprovdi lill-Parlament Ewropew b'assigurazzjoni li l-attivitajiet kuntrattwali (l-installazzjoni u t-tiswija) se jkunu magħmula fil-limiti taż-żmien imniżżla fil-kuntratt.

III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara d-dokumenti tal-istedina għall-offerti li jistgħu jitniżżlu mill-indirizz imsemmi hawn fuq.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/08/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 4 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 29/08/2017
Ħin lokali: 11:00
Post:

Lussemburgu, Kirchberg.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

mhux aktar minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta; l-applikazzjonijiet tal-akkreditazzjoni jridu jintbagħtu jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem.

Wieħed jista' ma jattendix personalment u jitlob kopja tal-minuti tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Mi-2021.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Kull mistoqsija rigward il-proċedura u l-kuntratt jistgħu jiġu mitluba permezz tal-pjattaforma eTendering fl-indirizz imsemmi hawn fuq.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu

Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasburgu
Pajjiż: Franza

Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

fi żmien xahrejn (2) (miżjuda minħabba id-distanza) minn meta l-proċedura taħt reviżjoni tkun avżata jew ippubblikata.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/07/2017