Servizzi - 285303-2020

19/06/2020    S118

id-Danimarka-Copenhagen K: Provvista ta' Għajnuna Esperta għall-Attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent li Jappoġġjaw Ambizzjoni ta' Tniġġis Żero, inklużi r-Rabtiet Bejn l-Ambjent, is-Saħħa u l-Kimiċi

2020/S 118-285303

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen K
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050 K
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Olivier Cornu
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eea.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6575
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi postali: 1050 K
Pajjiż: Id-Danimarka
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eea.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Għajnuna Esperta għall-Attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent li Jappoġġjaw Ambizzjoni ta' Tniġġis Żero, inklużi r-Rabtiet Bejn l-Ambjent, is-Saħħa u l-Kimiċi

Numru ta' referenza: EEA/HSR/20/003
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90713000 Servizzi ta' konsulenza dwar kwistjonijiet ambjentali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Ix-xogħol speċifikat fil-qafas ta' kuntratt se jikkontribwixxi fir-rwol tal-EEA fl-appoġġ tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni kontinwi ta' elementi ewlenin tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, inklużi l-ambizzjoni ta' tniġġis żero u strateġija dwar il-kimiċi. B'mod speċifiku, ix-xogħlijiet se jappoġġjaw fil-ksib tal-objettivi inklussivi stabbiliti mill-Programm ta' Xogħol Multiannwali tal-EEA (MAWP) 2014-2020 l-Istrateġija EEA/Eionet għall-2021-2030 (li attwalment qed tiġi ffinalizzata), kif ukoll jiżguraw it-twassil ta' attivitajiet speċifiċi fi programmi ta' xogħol annwali futuri. L-attivitajiet ta' evalwazzjoni tal-EEA huma dejjem iktar iffokati fuq għarfien li qed jiżviluppa dwar l-isfidi sistematiċi li qed taffaċċja l-Ewropa u kif dawn jolqtu lis-saħħa u l-benessri tal-popolazzjoni Ewropea. Meta wieħed iħares 'il quddiem, tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'karbonju baxx hija prevista u huwa importanti li jiġi evalwat kif din it-tranżizzjoni tista' tinfluwenza b'mod pożittiv jew negattiv ir-rabtiet ambjentali, tas-saħħa u tal-benessri.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90710000 Amministrazzjoni ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħol se jitwettaq l-iktar fil-bini tal-kuntrattur u xi kultant fil-bini tal-Aġenzija f'Copenhagen skont il-ħtiġijiet ta' kull kuntratt speċifiku.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dak li jirbaħ l-offerta se jappoġġja lill-EEA fl-oqsma ta' kompetenza li ġejjin:

— twettiq ta' evalwazzjonijiet ta' fatturi ta' stress ambjentali u kif huma jolqtu s-saħħa u l-benessri tal-bnedmin, it-tnejn b'mod dirett u bl-impatt fuq is-servizzi tal-ekosistema li jappoġġjaw is-saħħa;

— applikazzjoni ta' metodoloġiji biex tevalwa l-espożizzjoni tal-popolazzjoni għal fatturi ta' stress ambjentali inkluż l-istorbju u t-tniġġis tal-arja u kimiċi individwali, it-tnejn li huma b'mod individwali u kkombinati;

— għarfien espert dwar is-saħħa u epidemjoloġiku għall-istima tal-piżijiet tal-mard li jirriżulta minn espożizzjoni tal-bniedem għall-istorbju, it-tniġġis tal-arja u l-kimiċi individwali, kemm b'mod individwali kif ukoll ikkombinati;

— produzzjoni ta' evalwazzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza rigward l-impatti ta' fatturi ta' stress ambjentali differenti fuq is-saħħa sabiex jippermetti t-tqabbil tul il-fatturi ta' stress;

— ġestjoni u analiżi ta' dejta ambjentali għal dominji differenti, inklużi l-arja, l-istorbju, l-ilma u l-art kif ukoll dejta soċjoekonomika u demografika, sabiex tesplora r-relazzjonijiet bejn l-espożizzjoni għall-fatturi ta' stress u parametri soċjali, bħad-dħul, l-età u l-istat ta' impjieg;

— tħejjija ta' evalwazzjonijiet li jindirizzaw fatturi ta' stress ambjentali, li jkopru fatturi, pressjonijiet, stat u impatti fuq l-ambjent u s-saħħa inkluż fil-livell tas-sorsi ewlenin ta' emissjoni;

— valutazzjoni tal-benefiċċji għas-saħħa u l-benessri mwassla mill-ambjent, inkluż f'livell distali permezz ta' servizzi ta' ekosistemi u fil-livell prossimali f'termini ta' aċċess għal spazji ħodor jew koħol f'żoni urbani;

— evalwazzjonijiet dwar kif il-kimiċi jimxu tul sistemi ta' produzzjoni jew ta' konsum, li jwasslu għal espożizzjoni ambjentali u umana, inkluż kif dawn il-flussi jistgħu jinbidlu fil-kuntest ta' tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari;

— iffaċilitar ta' laqgħat u appoġġ fl-involviment tal-partijiet ikkonċernati b'għajnuna lill-EEA fl-organizzazzjoni ta' laqgħat ta' diskussjoni, inklużi l-abbozzar ta' aġendi u minuti u appoġġ fil-bini ta' ħila u kondiviżjoni ta' għarfien ma' rappreżentanti min-netwerk tal-Eionet tal-EEA u partijiet ikkonċernati tal-EEA oħra.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Dak li jirbaħ l-offerta se jingħata qafas ta' kuntratt għal tul ta' żmien inizjali ta' 24 xahar, li jibda mid-data tal-firma miż-żewġ partijiet, bil-possibbiltà ta' mhux iżjed minn żewġ tiġdidiet għal perijodu ta' 12-il xahar kull wieħed.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-taqsimiet 2.1 u 2.2.2.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/07/2020
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 20/07/2020
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Appell jista' jitressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell (id-data ta' meta jasal) jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih il-persuna li għandha x'taqsam issir taf bl-informazzjoni rilevanti.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 5-4303-2100
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/06/2020