Servizzi - 294318-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

21/08/2015    S161

il-Belġju-Brussell: Servej dwar il-finanzjament 'mid-cap'

2015/S 161-294318

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali
Indirizz postali: SPA2, 01/36
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1034

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali
Indirizz postali: SPA2, 01/36
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1034

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Servej dwar il-finanzjament 'mid-cap'.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur. Se jsiru mhux iżjed minn 3 laqgħat ta' koordinazzjoni mal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt fi Brussell.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Din l-offerta tikkonċerna servej dwar sorsi ta' ffinanzjar għal kumpaniji ta' daqs medju. L-għodod analitiċi u l-identifikazzjoni ta' kampjun rappreżentattiv ta' ditti diġà ġew żviluppati (ara 'Servej dwar il-finanzjament tal-ekonomija reali. Rapport finali' minn LE Europe/IPSOS). L-offerta preżenti tkopri t-tħaddim innifsu tas-servej u l-applikazzjoni tal-għodod żviluppati biex tiġi analizzata d-dejta bbażata fuq is-servej primarju billi tabbinaha mad-dejta sekondarja fuq il-karatteristiċi tal-livell tal-bank u l-livell tad-ditta.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79300000 Riċerka tas-suq u ekonomika; stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika u statistika, 79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq, 79330000 Servizzi ta' l-istatistika, 66100000 Servizzi bankarji u ta' investiment, 72300000 Servizzi tad-data

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-istima tal-ogħla ammont għat-twettiq tax-xogħlijiet kollha msemmija f'din is-sejħa għall-offerti hi ta' EUR 140 000 li jinkludu l-ħlasijiet kollha u l-ispejjeż, b'mod partikolari, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-għajxien. L-ebda offerta ta' kuntratt 'il fuq minn dan l-ammont m'hi se tiġi kkunsidrata.
Valur stmat mingħajr VAT: 140 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Il-Kummissjoni tista' titlob lil dawk li jitfgħu l-offerti biex jipprovdu garanzija jew garanzija għat-twettiq skont il-kundizzjonijiet ipprovduti fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Mhux applikabbli.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Dawk li jitfgħu l-offerti se jimlew il-formula pprovduta mal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti u jipprovdu d-dokumenti mitluba fiha.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti

L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija hawn taħt

1. Il-kwalità u r-rilevanza tal-metodu tax-xogħol propost. Ippeżar 60

2. L-organizzazzjoni tax-xogħol. Ippeżar 20

3. Il-miżuri tal-kontroll tal-kwalità. Ippeżar 15

4. Il-faċilità biex tinqara, iċ-ċarezza u l-koerenza tal-offerta. Ippeżar 5

IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
FISMA/2015/069/B.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
5.10.2015
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12.10.2015 - 14:00

Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, il-kamra tal-laqgħat 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva

Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Jista' jkun preżenti għall-ftuħ tal-offerti rappreżentant 1 għal kull min jitfa' l-offerti. Il-kumpaniji li jixtiequ jieħdu sehem huma mitlubin li jinnotifikaw il-ħsieb tagħhom billi jibagħtu Email lill-ec-fisma-contracts@ec.europa.eu mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Din in-notifika trid tiġi ffirmata minn uffiċjal awtorizzat minn dak li jitfa' l-offerta u tispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti f'isem dak li jitfa' l-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11.8.2015