Υπηρεσίες - 294887-2016

26/08/2016    S164

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ασφάλιση κατά κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικών ασθενειών και φυσικού θανάτου των υπαλλήλων, των προσωρινών υπαλλήλων και των συμβασιούχων των θεσμικών οργάνων, των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ

2016/S 164-294887

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Ταχ. διεύθυνση: bureau SC 11 6/28
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1768
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1768
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ACER — Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Trg republike 3
Πόλη: Ljubljana
Κωδικός NUTS: SI SLOVENIJA
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.bbi-europe.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: BEREC — Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Ταχ. διεύθυνση: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Πόλη: Riga
Κωδικός NUTS: LV LATVIJA
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.berec.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: CdT — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 1882
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://cdt.europa.eu/EN/Pages/Homepage.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ταχ. διεύθυνση: Europe 123
Πόλη: Thessalonique
Κωδικός NUTS: GR ELLADA
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cedefop.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EAA — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
Ταχ. διεύθυνση: Pf. 314
Πόλη: Budapest
Κωδικός NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Ταχ. κωδικός: 1903
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.cepol.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cleansky.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΚΓΦΠ — Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
Ταχ. διεύθυνση: 3 boulevard Maréchal Foch
Πόλη: Angers
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 10121
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cpvo.europa.eu/main/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EACEA — Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
Ταχ. διεύθυνση: rue Colonel Bourg 135-139
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1140
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Chafea — Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα
Ταχ. διεύθυνση: bâtiment Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 1882
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EASA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: Ottoplatz 1
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 50679
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EASME — Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ταχ. διεύθυνση: bâtiment Covent Garden, place Charles Rogier 16
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/easme/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EASO — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Ταχ. διεύθυνση: MTC bloc A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Πόλη: La Valette
Κωδικός NUTS: MT MALTA
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EAT — Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Ταχ. διεύθυνση: étage 46, One Canada Square
Πόλη: Londres
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Ταχ. κωδικός: E14 5AA
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ECDC — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Ταχ. διεύθυνση: Granits väg 8
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 171 65
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ECHA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ταχ. διεύθυνση: BP 400
Πόλη: Helsinki
Κωδικός NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Ταχ. κωδικός: 00121
Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://echa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση ECSEL — Κοινή επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία»
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecsel-ju.eu/web/contact/local_index.php
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EOA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Ταχ. διεύθυνση: rue des Drapiers 17-23
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eda.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΕΠΔ — Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΟΠ — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhague
Κωδικός NUTS: DK DANMARK
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EFCA — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Ταχ. διεύθυνση: bâtiment Odriozola, Avenida García Barbón, 4
Πόλη: Vigo (Pontevedra)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Ταχ. κωδικός: 36201
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efca.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EFSA — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Ταχ. διεύθυνση: via Carlo Magno 1A
Πόλη: Parme PR
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EIGE — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Ταχ. διεύθυνση: Gedimino pr. 16
Πόλη: Vilnius
Κωδικός NUTS: LT LIETUVA
Ταχ. κωδικός: 01103
Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eige.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EIT — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Ταχ. διεύθυνση: Infopark 1/E, Neumann Janos utca
Πόλη: Budapest
Κωδικός NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eit.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EIOPA — Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Ταχ. διεύθυνση: tour Westhafen, Westhafenplatz 1
Πόλη: Francfort-sur-le-Main
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eiopa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΚΠΝΤ — Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 1, Cais do Sodré
Πόλη: Lisbonne
Κωδικός NUTS: PT PORTUGAL
Ταχ. κωδικός: 1249-289
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.emcdda.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EMA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Ταχ. διεύθυνση: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Πόλη: Londres
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Ταχ. κωδικός: E14 5EU
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EMSA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 4, Cais do Sodré
Πόλη: Lisbonne
Κωδικός NUTS: PT PORTUGAL
Ταχ. κωδικός: 1249-206
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.emsa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ENISA — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Ταχ. διεύθυνση: BP 1309
Πόλη: Héraklion
Κωδικός NUTS: GR ELLADA
Ταχ. κωδικός: 710 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: 120 rue Marc Lefrancq
Πόλη: Valenciennes
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 59307
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ERCEA — Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://erc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ESMA — Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών
Ταχ. διεύθυνση: CS 6074, 103 rue de Grenelle
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ETF — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ταχ. διεύθυνση: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Πόλη: Turin TO
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUIPO — Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante (Alicante)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: eu-LISA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Ταχ. διεύθυνση: Rävala pst 4
Πόλη: Tallinn
Κωδικός NUTS: EE EESTI
Ταχ. κωδικός: 10143
Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EU-OSHA — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Ταχ. διεύθυνση: Santiago de Compostela, 12
Πόλη: Bilbao (Biscaye)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Ταχ. κωδικός: 48003
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://osha.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurofound — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Ταχ. διεύθυνση: Wyattville Road, Loughlinstown
Πόλη: Dublin
Κωδικός NUTS: IE IRELAND
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurojust — Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: BP 16183
Πόλη: La Haye
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Europol — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
Ταχ. διεύθυνση: BP 908 50
Πόλη: La Haye
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 2509 LW
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: F4E — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Ταχ. διεύθυνση: Josep Pla, 2, Torres Diagonal Litoral, bâtiment B3
Πόλη: Barcelone (Barcelone)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fusionforenergy.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fch.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: FRA — Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Schwarzenbergplatz 11
Πόλη: Vienne
Κωδικός NUTS: AT ÖSTERREICH
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Varsovie
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://frontex.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: GSA — Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Ταχ. διεύθυνση: Janovského 438/2
Πόλη: Prague
Κωδικός NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.imi.europa.eu/content/home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: INEA — Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων
Ταχ. διεύθυνση: chaussée de Wavre 910
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/inea/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: IUE — Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ταχ. διεύθυνση: via Roccettini 9
Πόλη: San Domenico di Fiesole FI
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Ταχ. κωδικός: 50014
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eui.eu/Home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: REA — Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση SESAR — Κοινή Επιχείρηση «Ερευνητικό Σχέδιο ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού»
Ταχ. διεύθυνση: avenue de Cortenbergh 100
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sesarju.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: SRB — Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Science 27
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://srb.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: S2R — Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56-60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://shift2rail.org/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/home/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/portal/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Palais de la Cour de Justice, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Ταχ. διεύθυνση: bâtiment du SEAE, rond-point Schuman 9A
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eeas.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 99
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕτΠ)
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 99-101
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Πόλη: Strasbourg
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1768
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ασφάλιση κατά κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικών ασθενειών και φυσικού θανάτου των υπαλλήλων, των προσωρινών υπαλλήλων και των συμβασιούχων των θεσμικών οργάνων, των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ.

Αριθμός αναφοράς: PMO3/PR/2016/027.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66510000 Υπηρεσίες ασφάλισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την PMO («Paymaster Office» ή «Υπηρεσία διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων»), επιφορτίστηκε από τα θεσμικά όργανα, τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ινστιτούτο της Φλωρεντίας να συνάψει σύμβαση, προκειμένου να λάβει ασφαλιστήριο που θα καλύπτει τους κινδύνους ατυχημάτων, επαγγελματικές ασθένειες και φυσικό θάνατο των υπαλλήλων, των προσωρινών υπαλλήλων, των συμβασιούχων και των διαπιστευμένων βοηθών βουλευτών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66700000 Υπηρεσίες αντασφάλισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Κωδικός NUTS: ITC4 Lombardia
Κωδικός NUTS: ITE14 Firenze
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ενημερωτικά και βάσει εκτιμήσεων, τα θεσμικά όργανα, τα όργανα και οι οργανισμοί υπολογίζουν τον αριθμό των ατόμων που θα ασφαλιστούν σε περίπου 61 300 τον Απρίλιο του 2016. Η πιθανή αύξηση, για όλα τα θεσμικά όργανα, τα όργανα και τους οργανισμούς κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών υπολογίζεται σε + 3 % περίπου ετησίως. Το σύνολο των βασικών ετήσιων μισθών ήταν της τάξεως των 4 130 000 000 EUR το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

η άμεση σύμβαση υπηρεσιών θα συναφθεί για αρχική διάρκεια 24 μηνών, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης 3 φορές για 12 μήνες.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα της ΕΕ.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

όροι όπως αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/09/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

βλέπε δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο σημείο I.1).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/08/2016