Servizzi - 303347-2016

02/09/2016    S169

il-Belġju-Brussell: Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-provvista ta' servizzi rrelatati mal-implimentazzjoni ta' Linji Gwida għal Regolazzjoni Aħjar

2016/S 169-303347

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Indirizz postali: SPA3 00/023
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Santiago Loranca Garcia
Posta elettronika: EMPL-VT-2016-027@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1780
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-provvista ta' servizzi rrelatati mal-implimentazzjoni ta' Linji Gwida għal Regolazzjoni Aħjar.

Numru ta' referenza: VT/2016/027.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79315000 Servizzi dwar stħarriġ soċjali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa miftuħa għall-offerti hi mmaniġġjata mit-Taqsima tal-Evalwazzjoni u l-Valutazzjoni tal-Impatt (EMPL/G4) tad-DĠ għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni li se tkun l-uniku punt ta' kuntatt għal dawk li jitfgħu l-offerti matul dan il-proċess.

Din is-sejħa għall-offerti hi mnedija bil-għan li tikkonkludi qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni biex jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni ta' Linji Gwida għal Regolazzjoni Aħjar billi twettaq studji fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali, il-mobilità tax-xogħol bl-iskop li tappoġġja:

(1) il-valutazzjoni tal-impatt għall-iddisinjar u t-tħejjija ta' politiki, programmi u leġislazzjoni;

(2) l-evalwazzjoni biex tivvaluta l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tagħhom;

(3) il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom.

Dawn is-servizzi għandhom jikkonformaw ma' metodi u għodod kif iffissati fil-karatteristiċi tal-Linji Gwida għal Regolazzjoni Aħjar u l-kaxxa tal-għodda tagħhom.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe sit ieħor avżat fl-offerta, iżda mhux fil-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-Fond Soċjali Ewropew — ESF.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 8
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 28/10/2016
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/11/2016
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, SPA3, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3 — rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti, b'mandat kif dovut permezz ta' ittra.

Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw permezz ta' Email: empl-vt-2016-027@ec.europa.eu u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tal-ksib se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-emendi waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
23/08/2016