Servizzi - 307138-2018

17/07/2018    S135

id-Danimarka-Kopenħagen: Servizzi ta' Copernicus għall-monitoraġġ tal-art — Karatteristiċi għall-Kopertura tal-Art b'Riżoluzzjoni Għolja għas-sena ta' referenza 2018

2018/S 135-307138

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Copernicus għall-monitoraġġ tal-art — Karatteristiċi għall-Kopertura tal-Art b'Riżoluzzjoni Għolja għas-sena ta' referenza 2018

Numru ta' referenza: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000 Servizzi tad-data
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li twaqqaf kuntratt(i) ta' servizz ma' operatur(i) ekonomiku(ċi) li jkopri l-aġġornament u l-produzzjoni ta' 4 saffi eżistenti ta' Riżoluzzjoni Għolja (HRLs), b'xi tibdiliet (prinċipalment prodotti tal-bidla ġodda jew modifikati), għas-sena ta' referenza 2018, u l-prodotti tal-bidla għall-perijodu 2015-2018.

Din is-sejħa għall-offerti hi maqsuma f'4 lottijiet:

— L-1 lott: L-art li ma tixrobx l-ilma 2018, bidla fl-art li ma tixrobx l-ilma 2015-2018 u żoni mibnija 2018,

— It-2 lott: Prodotti tal-foresti: Id-densità tal-kopertura tas-siġar u t-Tip ta' weraq dominanti u l-prodotti tal-bidla, kif ukoll Prodotti tat-tip tal-foresti,

— It-3 lott: Mergħat u Bidla fil-mergħat,

— Ir-4 lott: Ilma u partijiet imxarrba.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 4
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-Art li ma tixrobx l-ilma 2018, Bidla fl-Art li ma tixrobx l-ilma 2015-2018 u żoni mibnija 2018

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-EEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-lott ikopri l-produzzjoni ta' 3 prodotti ewlenin:

1) Il-tkomplija tal-prodotti tal-istatus tal-art li ma tixrobx l-ilma eżistenti għas-sena ta' referenza 2018, iżda b'żieda fir-riżoluzzjoni spazjali minn 20 m sa (issa) 10 m;

2) It-tkomplija tal-prodotti tal-bidla tal-art li ma tixrobx ilma eżistenti għall-2015-2018 (f'20 m); u

3) Saff tal-istatus tal-komponent ta' żona mibnija għall-2018 f'riżoluzzjoni spazjali ta' 10 m.

L-HRL tal-art li ma tixrobx l-ilma għandu l-itwal serje taż-żmien eżistenti għall-HRLs kollha, li jmur lura għal prodott tal-2006, l-2009, l-2012 u l-2015, u l-prodotti tal-bidla assoċjati. Il-metodu tal-produzzjoni u l-fluss tax-xogħol huma relattivament stabbli sa issa, iżda qed jiġu introdotti żewġ bidliet sinifikanti meta mqabbla mal-prodotti preċedenti:

1) Is-saff tal-istatus tal-Art li ma tixrobx ilma għall-2018 se jtejjeb ir-riżoluzzjoni spazjali minn daqs tal-pixel ta' 20 m x 20 m għal daqs tal-pixel ta' 10 m x 10 m, skont l-iżviluppi teknoloġiċi u t-titjib;

2) Biex jiġi pprovdut valur addizzjonali, se jiġi inkluż prodott armonizzat taż-żoni mibnija, li ġie żviluppat miċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-mappa Ewropea tas-saldu (ESM), li se jkun ibbażat fuq immaġni Sentinel-2 u jkun disponibbli kompletament armonizzat mal-komponent tal-art li ma tixrobx ilma, fl-istess riżoluzzjoni spazjali ta' 10 m x 10 m.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Copernicus - ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Prodotti tal-foresti: Id-Densità tal-Kopertura tas-Siġar u t-Tip ta' Weraq Dominanti u l-prodotti tal-bidla, kif ukoll prodotti tat-Tip tal-Foresti

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-EEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-lott ikopri t-tieni aġġornament tal-HRL tal-Foresti, u jsegwi fil-biċċa l-kbira l-fluss tax-xogħol ta' produzzjoni stabbilit u l-metodu biex jiġu derivati TCD (Densità tal-kopertura tas-siġar) u DLT (Tip ta' weraq dominanti) prinċipali għas-sena ta' referenza 2018. Prodotti derivati tal-"Foresti" huma wkoll inklużi b'mod simili għall-prodotti ta' qabel. Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-HRL tal-Foresti ta' qabel huma:

1) Żieda fir-riżoluzzjoni spazjali għal 10 m x 10 m għas-saffi tal-istatus, skont l-HRLs l-oħra; u

2) Simplifikazzjoni tal-prodotti tal-bidla, ibbażati fuq it-tagħlimiet miksuba mill-ewwel prodotti tal-bidla tal-foresti (2012-2015).

Sabiex il-prodotti tal-bidla jkunu permessi fis-serje taż-żmien sħiħ disponibbli, dawn is-simplifikazzjonijiet jiġu implimentati kemm għall-2012-2015 (ibbażati fuq il-prodotti tal-bidla eżistenti 2012-2015), u għall-2015-2018.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Copernicus — Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Mergħat u Bidla fil-mergħat

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-EEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-lott ikopri l-produzzjoni ta' aġġornament tal-prodotti tal-mergħat tal-2015, u l-ewwel prodott tal-bidla għall-mergħat. Ir-riżoluzzjoni spazjali għas-saffi tal-istatus se tiżdied għal 10 m x 10 m f'konformità mal-lottijiet l-oħra.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Copernicus — Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ilma u Partijiet imxarrbin

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-EEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-lott ikopri l-produzzjoni ta' aġġornament tat-tip "rolling-archive" tal-prodott tal-linja bażi tal-ilma u l-partijiet imxarrbin tal-2015. It-tip ta' aġġornament huwa differenti meta mqabbel mal-lottijiet l-oħra, peress li l-prodott WAW jikkaratterizza b'mod fundamentali l-frekwenza tal-okkorrenza tal-kundizzjonijiet tal-partijiet imxarrbin u tal-ilma fuq perijodu twil ta' żmien ta' 7 snin (b'4 osservazzjonijiet staġjonali kull sena). F'konformità mal-lottijiet l-oħra l-aġġornament tas-sena ta' referenza 2018 tal-prodott tal-ilma u tal-partijiet imxarrbin jiċċaqlaq għal riżoluzzjoni spazjali ta' 10 m x 10 m għall-prodott WAW.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Copernicus — Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-Taqsimiet 2.2.1 u 2.2.2.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/09/2018
Ħin lokali: 14:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/09/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

IL-bini tal-EEA f'Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, id-Danimarka.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (1 għal kull min jitfa' offerta) huma permessi jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitlubin li jinfurmaw bil-quddiem lis-servizzi tal-ksib tal-EEA sa mhux aktar tard mill-24.9.2018 permezz ta' email fuq: procurement@eea.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-kuntratt(i) oriġinali, l-EEA tirriżerva d-dritt li teżerċita l-għażla li twettaq proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt għal servizzi ġodda mal-kuntrattur(i) futur(i) tal-lottijiet skont il-paragrafi (1)(e) u (4) tal-Artiklu 134 tar-Regoli ta' Applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/07/2018