Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Έργα - 320564-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

23/09/2014    S182

Ελλάδα-Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστές αγορές

2014/S 182-320564

Παραχώρηση δημοσίων έργων

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ
Ταχ. Διεύθυνση: Κέννεντυ 1 και Πύργου
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Σάντα Αφέντρα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: r.santa@okaa.gr
Τηλέφωνο: +30 2104821111
Φαξ: +30 2109221355

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.okaa.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλη: Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ
1.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Μισθώσεις ακινήτων
1.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της παραχώρησης

II.1)Περιγραφή της παραχώρησης
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου που ανταποκρίνεται στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες αρχές απαιτήσειςΚύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης των έργων Κένενντυ 1 και Πύργου – Αγ. Ιωάννης Ρέντη
II.1.3)Συνοπτική περιγραφή της σύμβασης:
Οι δραστηριότητες της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών αναπτύσσονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κομβική θέση του λεκανοπεδίου στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη. Είναι εύκολα προσβάσιμες από τη βασική εθνική οδική αρτηρία και από άλλους κεντρικούς δρόμους των Αθηνών.
Το οικόπεδο της Αγοράς καταλαμβάνει έκταση 261 στρεμμάτων και οριοθετείται από τις οδούς Κηφισού (Εθνική Οδός), Κωνσταντινουπόλεως, Κέννεντυ και Παπανδρέου.
Τα καταστήματα των οπωρολαχανικών καταλαμβάνουν συνολική έκταση 22.885 τ.μ., η νέα και παλαιά κρεαταγορά 21.420 τ.μ., το κτίριο της διοίκησης 3.540 τ.μ., ενώ σημαντικό μέρος του οικοπέδου είναι αφιερωμένο σε χώρους πρασίνου.
Στο οικόπεδο των 261 στρεμμάτων στεγάζονται 715 μισθωμένα καταστήματα και γραφεία, το κτίριο της διοίκησης, ημιυπαίθριοι χώροι, εστιατόρια και καφέ, καθώς και βοηθητικοί χώροι (χώροι στάθμευσης, τροχείο, κ.λπ.).
Στις εγκαταστάσεις της Αγοράς λειτουργεί η Τράπεζα Εθνική καθώς και υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 1800/07.11.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Β΄ 2624) και του άρθρου 237 του Ν. 4072/2012, η εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. συγχωνεύθηκε με την δημόσια επιχείρηση (ΔΕΚΟ) με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας – ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.», η οποία είχε ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διοίκηση και διαχείριση των Ιχθυοσκαλών του Δημοσίου.
Στα πλαίσια αυτά και έχοντας προχωρήσει στην ριζική αναδιάρθρωση της διοικητικής και εταιρικής μορφής των Ιχθυοσκαλών, η διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ αναπτύσσει ένα νέο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη και οργάνωση του χονδρεμπορίου κάτω από κοινούς κανόνες και οριοθετώντας τις τρείς επαγγελματικές χονδρεμπορικές τάξεις (Οπωροκηπευτικά- Κρέατα – Αλιεύματα) στο ιδιόκτητο ακίνητο στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, διαμορφώνοντας έτσι το μεγαλύτερο πάρκο τροφίμων στη xώρα και τα Βαλκάνια. Έτσι θεωρείται σκόπιμο να προχωρήσουμε στην κατασκευή και δημιουργία της πρώτης ιχθυαγοράς στην Αττική και την χώρα καθώς σήμερα στρεβλωμένα οι Ιχθυόσκαλες έχουν μετατραπεί σε χώρους εμπορικούς, αποτρέποντας την εφαρμογή της διαδικασίας της δημοπράτησης των ελληνικών προϊόντων. Πολύ περισσότερο στην Ιχθυόσκαλα Πειραιά όπου επικρατούσαν άναρχες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν το εισόδημα των ιχθυοπαραγωγών, τα έσοδα του ΟΚΑΑ , τα δημόσια έσοδα και το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού των καταναλωτών. Ο μόνος τρόπος για να δώσουμε υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων είναι ο σαφής διαχωρισμός της δημοπράτησης και του χονδρεμπορίου.
Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ οι Ιχθυόσκαλες αποτελούν αμιγώς παραγωγικά δημοπρατήρια των τοπικών αλιευμάτων και η επίδραση στο εισόδημα των παραγωγών είναι καθοριστική. Τα προϊόντα διασφαλίζουν την τιμή κατά την δημοπράτηση και εν συνεχεία εκτίθενται εμπορικά στις κεντρικές ιχθυαγορές. Με αυτή λογική και προκειμένου να δομήσουμε σύγχρονους εμπορικούς κανόνες η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό εξέδωσε την ΚΥΑ υπ' αρθμ. Α2-176 (ΦΕΚ Β391/21-2-2013) με την οποία για πρώτη φορά στη χώρα τίθενται κοινοί κανόνες άσκησης του χονδρεμπορίου εντός των δημόσιων Κεντρικών Αγορών. Παράλληλα δίνεται όλο το πλαίσιο στην διοίκηση του Οργανισμού να αναπτύξει ένα ευέλικτο και ανταποδοτικό σχέδιο αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της δημόσια περιουσίας. Επίσης με την απόφαση (2787/57103/13.5.2013 ΦΕΚ τ Β΄ 1226/21.5.2013) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, "αίρεται" η υποχρεωτική διέλευση των αλιευμάτων από τις ιχθυόσκαλες εκτός και εάν τα προϊόντα πωληθούν στην τοπική αγορά στην οποία λειτουργεί ιχθυόσκαλα.
Η υλοποίηση της πρότασης ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια της Κεντρικής Ιχθυαγοράς, θα επιφέρει την ένταση του ανταγωνισμού μέσα από σύγχρονες συνθήκες άσκησης του χονδρεμπορίου, θα «μετακινηθούν» περισσότερα από 200 εκ ευρώ εμπορικά κεφάλαια κάτω από ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα και θα επενδυθούν στην ιδιωτική οικονομία περίπου στα 13 εκ ευρώ μέσω των έργων υποδομής.
II.1.4)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45213141 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστές αγορές, 79993000 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
25 έτη
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 13 000 000 EUR
II.2.2)Ελάχιστο ποσοστό των έργων που θα ανατεθεί σε τρίτους:
100

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις 13.1 Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων, εφ' όσον:
13.1.1 οι ίδιοι ή τα Μέλη τους προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το Ν. 2513/1997 ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν το αμοιβαίο «άνοιγμα» των αγορών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών της συμφωνίας και
13.1.2 πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 και 16.1 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
13.2 Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα Μέλη του Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το καθένα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται η σύσταση από τον ΙΦΣ της ΑΕΕΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 13.4 της παρούσας. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
13.3 Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων:
13.3.1 για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της παρούσας, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας,
13.3.2 για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της παρούσας, ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας,
13.3.3 για τη λειτουργία, συντήρηση/διαχείριση των υποδομών του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.8 της παρούσας, ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας.
Οι συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν.
13.4 Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους αυτής στην Ένωση Προσώπων, το οποίο και δεν θα μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεση των Υποψηφίων / Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14.2 κατωτέρω) και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.
13.5 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής - πιστοληπτικής και εμπορικής επάρκειας που αναφέρονται ακολούθως:
13.5.1 Ο μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εκατομμύρια Ευρώ (EUR 6.000.000), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.5.2 Θα πρέπει να αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκομίζοντας την επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 15.3.3 της παρούσας.
13.5.3 Εμπειρία στη Διαχείριση-Λειτουργία αγορών τροφίμων. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα λειτουργίας-διαχείρισης αγορών τροφίμων με την προσκόμιση Συμβάσεων που έχει υπογράψει με Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η ελάχιστη επάρκεια διαχείρισης-λειτουργίας αγορών τροφίμων καθορίζεται σε τρία έτη και το μέγεθος αγοράς τροφίμων σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα κατ' ελάχιστον.
13.6 Οι μελετητές που θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
13.6.1 εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριμένα να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν:
— Ε' τάξης για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»,
— Ε' τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες»,
— Ε' τάξης για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες»,
— Α' και άνω τάξης για την κατηγορία 26 «Μελέτες Αλιευτικές»,
— Β' και άνω τάξης για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 256/1998)».
13.6.2 εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 13.6.1,
13.6.3 εφόσον προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία – μετά την απόκτηση του σχετικού διπλώματος - σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
— για τις μελέτες πτυχίου Ε' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον δύο στελεχών δωδεκαετούς και τριών στελεχών οκταετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου Δ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς και δύο στελεχών οκταετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου Γ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου B' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου A' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους πενταετούς εμπειρίας.
Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.
13.7 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή των υποδομών του έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
13.7.1 εφόσον πρόκειται για ελληνική εργοληπτική επιχείρηση, να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
13.7.2 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη σε αυτούς,
13.7.3 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.
13.7.4 θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, συγκεκριμένα, πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, δώδεκα εκατομμύρια Ευρώ (EUR 12 000 000). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.1, εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου,
13.7.5 Η εργοληπτική επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα μέλη αυτής αθροιστικά οφείλουν να έχουν κατασκευάσει και περαιώσει κτιριακά έργα, αθροιστικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (EUR 5 000 000), εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Ευρώ (EUR 2 000 000) θα αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και ένα εκατομμύριο Ευρώ (EUR 1 000 000) θα αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες.
Γίνεται δεκτό και αξιολογείται κάθε επικαλούμενο έργο, εφόσον η κατασκευαστική του αξία, ή αντιστοίχως, σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί με σύμπραξη ή κοινοπραξία, η προκύπτουσα αξία λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της στην σύμπραξη ή κοινοπραξία, ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Ευρώ (EUR 1 000 000).
Η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.1.2014 θα εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.1.2014.
Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση, μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
Επίσης, σημειώνεται ότι ως κατασκευαστική αξία του έργου θεωρείται η αξία των συμβάσεων (μίας ή περισσοτέρων που αφορούν το αυτό έργο), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.
13.8 Η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής, που θα αναλάβουν τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση των υποδομών του Έργου θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό είτε να έχουν υπογράψει και να εκτελούν σχετικές συμβάσεις σε ισχύ είτε να έχουν περαιώσει σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις με συνολική διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους, για τη λειτουργία, διαχείριση ή/και συντήρηση αγοράς τροφίμων ή εμπορικού κέντρου το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας και λειτουργίας χώρων υγειονομικού, εμπορικού, βιομηχανικού και διακομιστικού (logistic center) ενδιαφέροντος ή πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της αρμόδια επιβλέπουσας/ελέγχουσας αρχής της χώρας εγκατάστασης του χώρου.
Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου πληρούνται και στην περίπτωση που η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής, που θα αναλάβουν τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση των υποδομών του Έργου, κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν αναλάβει και εκτελούν είτε είχαν αναλάβει και εκτελούσαν για ένα (1) τουλάχιστον έτος, τη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται ανωτέρω ως διαχειριστές, είτε είχαν αναλάβει και εκτελούσαν τη διαχείριση και λειτουργία ως ιδιοκτήτριες των εγκαταστάσεων αυτών, με αποτέλεσμα στην τελευταία περίπτωση να μην έχει συναφθεί σχετική σύμβαση διαχείρισης.
Σε περίπτωση που η σύμβαση έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης, που παρείχε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης.
13.9 Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 ανωτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2, 3 και 46 παρ. 3, 4 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2, 3 και 48 παρ. 3, 4 της Οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης.
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις 13.5 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα χρηματοοικονομικής - πιστοληπτικής και εμπορικής επάρκειας που αναφέρονται ακολούθως:
13.5.1 Ο μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εκατομμύρια Ευρώ (EUR 6 000 000), όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή.
13.5.2 Θα πρέπει να αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκομίζοντας την επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 15.3.3 της παρούσας.
13.7.4 θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, συγκεκριμένα, πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, δώδεκα εκατομμύρια Ευρώ (EUR 12 000 000). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα μέσου όρου κύκλου εργασιών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.1, εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου,
13.7.5 Η εργοληπτική επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα μέλη αυτής αθροιστικά οφείλουν να έχουν κατασκευάσει και περαιώσει κτιριακά έργα, αθροιστικής κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (EUR 5 000 000), εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Ευρώ (EUR 2 000 000) θα αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και ένα εκατομμύριο Ευρώ (EUR1.000.000) θα αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες.
Γίνεται δεκτό και αξιολογείται κάθε επικαλούμενο έργο, εφόσον η κατασκευαστική του αξία, ή αντιστοίχως, σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί με σύμπραξη ή κοινοπραξία, η προκύπτουσα αξία λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συμμετοχής της στην σύμπραξη ή κοινοπραξία, ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Ευρώ (EUR 1 000 000).
III.1.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις 13.5.3 Εμπειρία στη Διαχείριση-Λειτουργία αγορών τροφίμων. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα λειτουργίας-διαχείρισης αγορών τροφίμων με την προσκόμιση Συμβάσεων που έχει υπογράψει με Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η ελάχιστη επάρκεια διαχείρισης-λειτουργίας αγορών τροφίμων καθορίζεται σε τρία έτη και το μέγεθος αγοράς τροφίμων σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα κατ' ελάχιστον.
13.6 Οι μελετητές που θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
13.6.1 εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριμένα να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν:
— Ε' τάξης για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»,
— Ε' τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες»,
— Ε' τάξης για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων»,
— Γ' και άνω τάξης για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες»,
— Α' και άνω τάξης για την κατηγορία 26 «Μελέτες Αλιευτικές»,
— Β' και άνω τάξης για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 256/1998)».
13.6.2 εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 13.6.1,
13.6.3 εφόσον προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία – μετά την απόκτηση του σχετικού διπλώματος - σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
— για τις μελέτες πτυχίου Ε' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον δύο στελεχών δωδεκαετούς και τριών στελεχών οκταετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου Δ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς και δύο στελεχών οκταετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου Γ' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου B' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους δωδεκαετούς εμπειρίας,
— για τις μελέτες πτυχίου A' τάξης, δυναμικό τουλάχιστον ενός στελέχους πενταετούς εμπειρίας.
Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.
13.7 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή των υποδομών του έργου, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
13.7.1 εφόσον πρόκειται για ελληνική εργοληπτική επιχείρηση, να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
13.7.2 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι εγγεγραμμένη σε αυτούς,
13.7.3 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Κριτήρια ανάθεσης:
22.1 Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προεπιλογή των Υποψηφίων. Προεπιλέγονται όλοι οι Υποψήφιοι που κατέθεσαν εμπρόθεσμα φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της παρούσας. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να συμμετάσχουν στον Διάλογο (Στάδιο Β.Ι) και εν συνεχεία, να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά (Στάδιο Β.ΙΙ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού.
22.2 Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
4180/18.09.2014
IV.2.2)Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων
Ημερομηνία: 10.11.2014 - 11:00
IV.2.3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι υποψηφιότητες
ελληνικά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΟΚΑΑ ΑΕ
Ταχ. Διεύθυνση: Κέννεντυ 1 και Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sdit1@okaa.gr
Τηλέφωνο: +30 2104821111
Φαξ: +30 2104814042
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://okaa.gr

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών 21.1 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, αφ' ότου έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος, εντός 10 ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
21.2 Στην περίπτωση που ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ως άνω, ανεξάρτητα από την κατά νόμο υποχρέωση του προσφεύγοντος να κοινοποιήσει την προσφυγή του στους λοιπούς Υποψηφίους, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγής στους λοιπούς Υποψηφίους ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η κοινοποίηση της προσφυγής κατά τα ανωτέρω είναι τεχνικά αδύνατη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους λοιπούς Υποψηφίους την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και τους καλεί να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την παραπάνω κοινοποίηση. Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
21.3 Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.
21.4 Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: OKAA A.E
Ταχ. Διεύθυνση: Κέννεντυ 1 και Πύργου–Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sdit1@okaa.gr
Τηλέφωνο: +30 2104821111
Φαξ: +30 2104814042
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://okaa.gr

VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
18.9.2014