Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 348081-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/09/2017    S170

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τακτικές και έκτακτες προμήθειες ανθών και συναφείς υπηρεσίες

2017/S 170-348081

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: Procurement Coordination Unit. Τηλ. +32 22818062. Φαξ +32 22800262. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu

Αντί 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με 3 αναδόχους [...]

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούν να συνάψουν διοργανική σύμβαση-πλαίσιο με 3 αναδόχους για:

[...]

Διάβαζε 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με 3 αναδόχους κατ' ανώτατο όριο [...]

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούν να συνάψουν διοργανική σύμβαση-πλαίσιο με 3 αναδόχους κατ' ανώτατο όριο για:

[...]