Υπηρεσίες - 350736-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

08/10/2016    S195

Πολωνία-Βαρσοβία: Αγορά του ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας κατά μήκος των συνόρων της ΕΕ

2016/S 195-350736

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.10.2016, 2016/S 190-339985)

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ. Tηλ. +48 222059500. Fax +48 222059501. E-mail: procurement@frontex.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

6.10.2016 (16:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

13.10.2016 ...

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

19.10.2016 (16:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

26.10.2016 ...