Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 350738-2016

TIΤίτλοςΗνωμένο Βασίλειο-Λονδίνο: Παροχή εφεδρικού ενιαίου χώρου εργασίας
NDΑριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης350738-2016
PDΗμερομηνία δημοσίευσης08/10/2016
OJΑριθμός τεύχους ΕΕ S195
TWΠόλη του αγοραστήΛΟΝΔΊΝΟ
AUΕπίσημη ονομασία του αγοραστήΕυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
OLΓλώσσα πρωτοτύπουEN
CYΧώρα του αγοραστήUK
AAΕίδος αγοραστή5 - Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
HAΘεσμικό όργανο / οργανισμός της ΕΕOργανισμοί
DSΤο έγγραφο εστάλη28/09/2016
DTΠροθεσμία υποβολής10/11/2016
NCΕίδος σύμβασης4 - Υπηρεσίες
PRΕίδος διαδικασίας1 - Ανοικτή διαδικασία
TDΕίδος προκήρυξης3 - Προκήρυξη σύμβασης
RPΚανονισμός3 - Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
TYΤύπος προσφοράς1 - Υποβολή για όλες τις παρτίδες
ACΚριτήρια ανάθεσης2 - Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά
PCΚοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)79430000 - Υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων
72251000 - Υπηρεσίες αποκατάστασης του λογισμικού σε περίπτωση καταστροφής
RCΤόπος εκτέλεσης (NUTS)UKI12
IAΔιεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
DIΝομική βάσηΟδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις 2014/24/EΕ