Servizzi - 360912-2019

Submission deadline has been amended by:  421218-2019
01/08/2019    S147

il-Belġju-Brussell: Il-provvista ta' servizzi speċjalizzati ta' trasport għal oġġetti tal-mużew

2019/S 147-360912

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Indirizz postali: Rue Wiertz 60
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: hehtenders@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5063
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5063
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi speċjalizzati ta' trasport għal oġġetti tal-mużew

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
60100000 Servizzi ta' trasport bit-triq
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi li d-Dar tal-Istorja Ewropea (House of European History) fi Brussell, il-Belġju qed titlob jikkonċernaw is-servizzi kollha jew parti mis-servizzi ta' hawn isfel:

1) L-ippjanar tat-trasport lejn u mill-HEH,

2) L-ippakkjar tal-oġġetti,

3) Servizzi ta' trasport speċjalizzati,

4) Servizzi ta' Mmaniġġjar tal-Kurriera,

5) Servizzi relatati (ir-rilaxx mid-dwana, ...).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Proġetti fuq skala żgħira / It-trasport fl-Ewropa Kontinentali

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
60100000 Servizzi ta' trasport bit-triq
60420000 Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru
63120000 Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ
63712000 Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq
63524000 Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport
79223000 Servizzi personalizzati ta' sensarija
63521000 Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-pajjiżi Ewropej kollha

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

— L-arranġamenti tat-trasport li jinvolvu proġetti fuq skala żgħira, u/jew

— It-Trasport fl-Ewropa kontinentali.

Dawn huma:

—— it-trasport sempliċi minn punt għal punt,

—— it-trasport bejn siti differenti tal-HEH,

—— wirja żgħira.

It-trasport se jinkludi xi ppjanar, kunsiderazzjonijiet dwar l-iskedar u l-koordinazzjoni f'xi okkażjonijiet ta' akkumpanjament ta' kurriera mingħand min ikun qed isellef.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Ara l-Ispeċifikazzjonijiet (massimu ta' 100 punt) / Peżar: 80
Prezz - Peżar: 20
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien totali tal-kuntratt inizjalment għandu jkun ta' sena (1) li jista' jiġġedded 3 darbiet għal sena (1) għal tul ta' żmien massimu ta' mhux iżjed minn 4 snin.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Proġetti fuq skala ikbar / It-Trasport fl-Ewropa Kontinentali u madwar id-dinja

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
60100000 Servizzi ta' trasport bit-triq
60420000 Servizzi mhux-skedati tat-trasport bl-ajru
63120000 Servizzi tal-ħażna u tal-magażinaġġ
63524000 Servizzi tat-tħejjija tad-dokumentazzjoni tat-trasport
63712000 Servizzi bħala appoġġ tat-trasport bit-triq
79223000 Servizzi personalizzati ta' sensarija
63521000 Servizzi ta’ l-aġenzija tat-trasport tal-merkanzija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Mad-dinja kollha minn u għal Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

— L-arranġamenti tat-trasport jinvolvu l-ġarr ta' merkanzija fit-toroq, bil-baħar u bl-ajru għal trasport ta' darba fuq skala ikbar,

jew

— Proġetti ta' wirjiet bħal self internazzjonali, li jinvolvu numru kbir ta' kurriera, xhur ta' ppjanar iddettaljat minn qabel, miżuri ta' sigurtà u kunsiderazzjonijiet dwar l-iskedar.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Ara l-Ispeċifikazzjonijiet (massimu ta' 100 punt) / Peżar: 80
Prezz - Peżar: 20
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien totali tal-kuntratt inizjalment għandu jkun ta' sena (1) li jista' jiġġedded 3 darbiet għal sena (1) għal tul ta' żmien massimu ta' mhux iżjed minn 4 snin.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-Ispeċifikazzjonijiet

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 18/09/2019
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/09/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Brussell

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

F'4 snin.

It-tul ta' żmien totali tal-kuntratt inizjalment għandu jkun ta' sena (1) li jista' jiġġedded 3 darbiet għal sena (1) għal tul ta' żmien massimu ta' mhux iżjed minn 4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/07/2019