Is-sit web tat-TED ilu lest għall-Formoli elettroniċi mit-02.11.2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati.

Servizzi - 360977-2018

18/08/2018    S158

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' Kuntratt fuq Servizzi relatati mal-Koordinazzjoni u l-Provvista ta' Appoġġ lin-Netwerk tal-EURES

2018/S 158-360977

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Head of Unit EMPL/D.1
Posta elettronika: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3594
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt fuq Servizzi relatati mal-Koordinazzjoni u l-Provvista ta' Appoġġ lin-Netwerk tal-EURES

Numru ta' referenza: VT/2018/013
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71621000 Analiżi teknika jew servizzi ta' konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema hu dritt fundamentali mogħti liċ-ċittadini tal-Unjoni permezz tal-Artiklu 45 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Barra minn dan, il-mobilità tax-xogħol Ewropew tista' tikkontribwixxi għall-impjieg billi tiżgura tqabbil effettiv bejn il-provvista u d-domanda tax-xogħol.

L-EURES hija netwerk ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, is-Servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) tal-UE u l-Istati Membri taż-ŻEE, l-Iżvizzera, u l-imsieħba tagħhom. L-EURES tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq tax-xogħol Ewropew billi tiffaċilita l-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fl-UE, billi tnaqqas l-ostakli fis-suq tax-xogħol Ewropew, u billi ttejjeb it-trasparenza tas-suq tax-xogħol.

Għal dawn ir-raġunijiet, l-EURES tipprovdi informazzjoni, pariri u servizzi ta' gwida lil kull min qed ifittex xogħol u lil kull min jimpjega.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe sit ieħor avżat fis-sejħa għall-offerti, iżda mhux fil-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop ta' din is-sejħa huwa li jiġi stabbilit Qafas ta' kuntratt biex jassisti lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipprovdi appoġġ orizzontali lin-netwerk tal-EURES u b'hekk ittejjeb is-servizzi tal-EURES fuq il-post madwar l-Unjoni skont il-bażi legali tal-EURES.

In-netwerk tal-EURES huwa mibni fuq approċċ deċentralizzat fejn il-provvista ta' servizzi lill-utenti finali titwettaq fil-livell nazzjonali u reġjonali/lokali mill-imsieħba tal-EURES. Is-servizzi li ser jingħataw għalhekk huma ffukati fil-parti l-kbira biex jipprovdu appoġġ u għajnuna għall-benefiċċju tal-membri tan-netwerk, filwaqt li jkun żgurat li l-istrateġiji globali tal-Unjoni Ewropea dwar il-mobilità bejn is-suq tax-xogħol, il-politika tal-impjiegi u l-komunikazzjoni huma kkunsidrati bis-sħiħ.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

EaSI - EURES

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara d-dokumenti tal-ksib – l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara d-dokumenti tal-ksib – l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 084-189095
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/10/2018
Ħin lokali: 17:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12/11/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Rue Joseph II 27, Building J-27, 1049 Brussels, IL-BELĠJU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Tagħrif addizzjonali dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta, mandat kif dovut permezz ta' ittra, jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw permezz ta' Email fuq: EMPL-VT-2018-013@ec.europa.eu u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
13/08/2018