Servizzi - 363140-2019

02/08/2019    S148    Aġenziji) - Servizzi - Tagħrif ieħor - Proċedura miftuħa 

l-Italja-Parma: Provvista ta' Servizzi ta' Kura tat-Tfal għat-tfal tal-persunal tal-EFSA

2019/S 148-363140

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 129-315224)

Legal Basis:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
L-Italja
Posta elettronika: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Kodiċi NUTS: ITH52

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Servizzi ta' Kura tat-Tfal għat-tfal tal-persunal tal-EFSA

Numru ta' referenza: OC/EFSA/HUCAP/2019/03
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80110000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), ibbażata f'Parma (IT), biħsiebha tagħżel, permezz ta' sejħa għall-offerti, numru ta' creches/faċilitajiet għall-kura tat-tfal lesti li jakkomodaw it-tfal tal-persunal tal-EFSA, mis-sena skolastika 2019-2020.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/07/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 129-315224

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Minflok:
Data: 07/08/2019
Ħin lokali: 14:30
Aqra:
Data: 14/08/2019
Ħin lokali: 14:30
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Minflok:
Data: 14/08/2019
Ħin lokali: 14:30
Aqra:
Data: 21/08/2019
Ħin lokali: 14:30
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Verżjonijiet aġġornati ġodda tad-dokumenti li ġejjin se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tas-sejħa elettronika għall-offerti (fl-indirizz speċifikat fil-punt I.3):

— speċifikazzjonijiet tekniċi,

— stedina għall-offerti,

— avviż ta' tiswija.