Seirbhísí - 376772-2015

An t-amharc leacaithe

27/10/2015    S208

Spáinn, an-Alicante: Seirbhísí mear-chúiréireachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur ar fáil

2015/S 208-376772

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (trádmharcanna agus dearaí)
Seoladh poist: Avenida de Europa, 4
Baile: Alicante (Alicante)
Cód poist: 03008
Tír: An Spáinn
Ríomhphost: procurement@oami.europa.eu
Facs: +34 965138500

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1111

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Seirbhísí mear-chúiréireachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur ar fáil.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 4: Post a iompar de thír [3] agus d’aer 
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Alicante (an Spáinn).

Cód NUTS ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina mhíonna: 48

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh: 450 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é aidhm an chuireadh chun tairisceana seo conradh creatlaí a dhéanamh maidir leis na seirbhísí mear-chúiréireachta náisiúnta agus idirnáisiúnta comhfhreagracha a chur ar fáil.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

64100000 Post and courier services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Luach measta gan CBL san áireamh: 450 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 48 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Ní riachtanach é ráthaíocht a chur ar bun d'fhonn tairiscint a chur isteach.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: déanfar tairgeoirí a eisiamh ó pháirt a ghlacadh sa chuireadh seo chun tairisceana má tá siad sna himthosca seo a leanas:
(a) tá siad féimheach nó tá foirceannadh á dhéanamh orthu, tá a ngnóthaí á riaradh ag na cúirteanna nó tá socrú déanta acu le creidiúnaithe, chuir siad gníomhaíochtaí gnó ar fionraí, tá siad ina n-ábhar imeachtaí a bhaineann leis na cúrsaí sin, nó tá siad i gcor dlúthchosúil ag éirí as nós imeachta comhchosúil faoi reachtaíocht nó rialacháin náisiúnta;
(b) ciontaíodh iad, nó duine ar bith a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe aige/aici ina leith, i gcion maidir lena n-iompar gairmiúil faoi bhreithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis ó údarás inniúil de Bhallstát;
(c) bhí siad ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach arna chruthú de réir modh ar bith atá inchosanta ag an údarás conarthachta, lena n-áirítear cinntí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta;
(d) níor chomhlíon siad a n-oibleagáidí maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialaí nó cánacha a íoc de réir fhorálacha dlí na tíre ina bhfuil siad ina gcónaí nó fhorálacha thír an údaráis chonarthachta nó fhorálacha na tíre ina bhfeidhmeofar an conradh;
(e) bhí siad, nó daoine a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe acu ina leith, ina n-ábhar breithiúnais a bhfuil fórsa 'res judicata' ag baint leis maidir le calaois, caimiléireacht, baint le heagraíocht choiriúil, sciúradh airgid nó gníomhaíocht mhídhleathach eile atá díobhálach do leasanna airgeadais an Aontais;
(f) tá siad faoi réir ag pionós riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 109(1) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25.10.2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle;
(g) tá siad faoi réir ag coinbhleacht leasa;
(h) tá siad ciontach i mífhaisnéis i soláthar na faisnéise atá ag teastáil ón údarás conarthachta mar choinníoll rannpháirtíochta sa nós imeachta soláthair nó i mainneachtain an fhaisnéis sin a chur ar fáil in aon chor.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: d'fhonn a chumas eacnamaíoch agus airgeadais chun an conradh creatlaí a dhéanamh a léiriú, ní mór don tairgeoir an doiciméadúchán a leanas a sholáthar:
— cruthúnas ar chlúdach um árachas slánaíochta riosca ghairmiúil dar luach 50 000 EUR ar a laghad,
— teistiméireachtaí bainc maidir le sócmhainneacht na cuideachta,
— ráitis airgeadais dheimhnithe agus tuarascálacha iniúchta sheachtraigh le haghaidh na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart a bhfuil cuntais ina leith dúnta, nó doiciméid choibhéiseacha (m.sh. nuair nach bhfuil sé riachtanach faoin dlí cuideachtaí i dtír chónaithe an tairgeora na cláir chomhardaithe a fhoilsiú),
— ráiteas faoin láimhdeachas foriomlán i leith na 3 bliana airgeadais seo a chuaigh thart,
— más rud é go mbeidh na tairgeoirí ag brath ar chumais comhlachtaí eile chun an conradh a dhéanamh, beidh gealltanas i scríbhinn de dhíth ó chomhlachtaí den sórt sin ag dearbhú go gcuirfidh siad na hacmhainní riachtanacha ar fáil do thairgeoirí chun an conradh creatlaí a dhéanamh.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: ní foláir nó go bhfuil láimhdeachas iomlán íosta 800 000 EUR ag an gcuideachta maidir leis na 3 bliana seo a chuaigh thart a bhfuil cuntais dúnta ina leith.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
— láithreoireacht na cuideachta (stair, gníomhaíochtaí, srl),
— cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla fhoireann bhainistíochta na cuideachta,
— liosta de na tionscadail ábhartha a rinneadh sna 3 bliana seo a chuaigh thart, lena dtugtar sonraí faoi na cainníochtaí, na dátaí agus na láithreacha. Maidir leis na príomhthionscadail ar an liosta, ní mór teastais d'fheidhmíocht shásúil a chur ar fáil, ag sonrú go raibh na seirbhísí tugtha chun críche go hiomlán ar bhealach gairmiúil,
— deimhniú bainistíochta cáilíochta: deimhniúchán(deimhniúcháin) eisithe ag gníomhaireachtaí nó institiúidí oifigiúla aitheanta um dhearbhú cáilíochta nó comhlíonadh na gcaighdeán infheidhme ag sonrú, go sonrach, go bhfuil an creidiúnú dearbhaithe cáilíochta riachtanach i seilbh an tairgeora (ISO 9001 nó a choibhéis) don chineál seirbhísí atá ag teastáil sa chuireadh seo chun tairisceana,
— teastas um bainistíocht an chomhshaoil: fianaise riachtanach lena n-áirítear, inter alia, teastais EMAS agus ISO 14001 (nó a gcoibhéisí) arna n-eisiúint ag comhlachtaí a chloíonn le dlí an AE nó le caighdeáin Eorpacha nó idirnáisiúnta ábhartha a bhaineann le deimhniúchán bunaithe ar chaighdeáin bainistíochta comhshaoil lena léirítear cumas, mar thaithí leis an gcuideachta nó i gcomhar le saineolaithe,
— cruthúnas úrnua ar iontráil ar an gclár ceirde,
— dearbhú ag deimhniú go ngeallann sé i gcás ina ndámhtar an conradh creatlaí ar an tairgeoir, agus ós rud é go bhfuil na seirbhísí le bheith curtha ar fáil ar chríoch na Spáinne, go gcomhlíonfaidh sé forálacha dhlí na Spáinne maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
ní foláir nó go raibh 500 000 EUR ar a laghad sa láimhdeachas iomlán maidir le conarthaí a cuireadh i gcrích sna 3 bliana seo a chuaigh thart a bhfuil cuntais ina leith dúnta. Ní mór cruthúnas doiciméadach a sholáthar ina leith (m.sh. cóipeanna de shonraisc).
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
AO/009/15.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
7.12.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 6 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 14.12.2015 - 11:00

Láthair:

OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), an Spáinn.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá

Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: is féidir le gach tairgeoir 2 ionadaithe ar a mhéad a sheoladh. Ní mór ainmneacha na gcuairteoirí agus uimhreacha na ndoiciméad aitheantais a sheoladh chuig OHIM i bhfacs (+34 965138500) nó i ríomhphost (procurement@oami.europa.eu) roimh an 10.12.2015.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: An Chúirt Ghinearálta
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: laistigh de 2 mhí ón bhfógra a bheith curtha in iúl don pháirtí lena mbaineann nó, dá éagmais sin, ón dáta a fuair siad eolas ar an ngníomh atá i gceist.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
15.10.2015