Υπηρεσίες - 384012-2015

31/10/2015    S212    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες συντήρησης τύπου «Omnium» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων OCE, Ricoh και Toshiba για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/S 212-384012

Συμπληρωματικές πληροφορίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.7.2015, 2015/S 144-265078)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη κ. Eva Anglessy, υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Φαξ +352 4303-2650. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η παρτίδα 1 «Υπηρεσίες συντήρησης τύπου “Omnium”» για ψηφιακούς εκτυπωτές μάρκας Xerox, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και συναφών εξοπλισμών» και η παρτίδα 3 «Υπηρεσίες συντήρησης τύπου “Omnium”» για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μάρκας Ricoh» δεν ανατέθηκαν.