Servizzi - 386250-2017

03/10/2017    S189    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Evoluzzjoni tas-servizzi tal-avjazzjoni tal-EGNOS

2017/S 189-386250

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE10
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2766
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Evoluzzjoni tas-servizzi tal-avjazzjoni tal-EGNOS.

Numru ta' referenza: 631/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) qiegħda tiddefinixxi l-pjan għall-evoluzzjoni tal-programm EGNOS. L-evoluzzjonijiet se jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet tal-avjazzjoni iżjed siguri u iżjed effiċjenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
38112100
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur jew xi post ieħor indikat fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) qiegħda tiddefinixxi l-pjan għall-evoluzzjoni tal-programm EGNOS. L-evoluzzjonijiet se jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet tal-avjazzjoni iżjed siguri u iżjed effiċjenti. F'dan is-sens, iżjed evoluzzjonijiet tas-servizzi tal-EGNOS għal sigurtà fl-avjazzjoni jistgħu jieħdu kwalunkwe mit-3 direzzjonijiet li ġejjin, jew:

1. ikabbru l-provvista tas-servizzi tal-EGNOS għas-CNS/ATM lil hinn min-navigazzjoni, notevolment biex jindirizzaw is-sorveljanza (ADS-B) u possibbilment jappoġġjaw is-servizzi taż-żamma tal-ħin għal sistemi ta' komunikazzjoni; dan l-approwċ hu bi qbil mal-viżjoni ta' CNS integrata;

2. jipprovdu karatteristiċi addizzjonali biex iżidu r-robustezza kontra theddid/attakki esterni b'intenzjoni jew mhux b'intenzjoni lis-servizz ta' navigazzjoni tal-EGNOS, pereżempju billi jżidu l-awtentikazzjoni għas-sinjali tal-GNSS jew karatteristiċi ad hoc fuq il-livell tal-antenna jew tar-riċevitur;

3. itejbu n-navigazzjoni, l-ippożizzjonar u/jew il-prestazzjoni taż-żamma tal-ħin ipprovduta fuq il-livell tal-utent, pereżempju billi jnaqqsu l-eżattezza tal-pożizzjoni vertikali u l-ħin għall-alllert biex jippermettu l-appoġġjar għall-proċeduri tal-approwċ Cat-II.

L-attività preżenti timmira li tanalizza u tiddefinixxi r-raġunijiet li jimmotivaw l-evoluzzjonijiet tul dawk it-3 assi, tiddetermina r-restrizzjonijiet u r-rekwiżiti minn qabel u tivvaluta l-valur miżjud lill-utenti aħħarin. L-analiżi għandha tikkunsidra kull qasam separatament; timmira li tiddetermina taħt liema kundizzjoni jkun ta' benefiċċju għall-programm biex jimplimenta dawn is-servizzi. L-analiżi għandha tiffoka fuq:

(1) l-identifikar tal-ħtiġijiet tal-utent għal kull wieħed minn dawn is-servizzi ġodda u kif dawn jittraduċu fil-ħtiġijiet tas-servizz għall-EGNOS;

(2) id-definizzjoni tar-restrizzjonijiet regolatorji assoċjati u l-analiżijiet tas-sigurtà meħtieġa qabel is-servizz ikun jista' jiġi implimentat operazzjonalment;

(3) l-analiżi tal-valur miżjud għall-utenti aħħarin tal-avjazzjoni u d-definizzjoni ta' kif is-servizz jista' jkun ipprovdut, biex tippermetti deċiżjoni programmatika fuq liema servizz għandu jiġi implimentat bħala prijorità.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Din l-azzjoni se titmexxa taħt il-qafas ta' programm tal-UE għar-riċerka u l-iżvilupp 'Horizon 2020' (H2020).
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 143-293574
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/11/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 8 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 20/11/2017
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM, l-Immaniġġjar Finanzjarju ta' Programmi tal-Ispazju (02).

L-indirizz tal-uffiċċju: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' offerta. Il-kumpaniji li jixtiequ jieħdu sehem huma mitlubin li jinnotifikaw il-ħsieb tagħhom billi jibagħtu Email fuq: GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Din in-notifika trid tkun iffirmata minn uffiċjal awtorizzat minn min jitfa' l-offerta u tispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3 peress li t-tagħrif hu pprovdut fl-istedina għall-offerti.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/09/2017