Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 386433-2019

16/08/2019    S157

l-Ungerija-Budapest: Provvista ta' Organizzazzjoni ta' Servizzi ta' Forniment tal-Ikel fl-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

2019/S 157-386433

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
Indirizz postali: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Belt: Budapest
Kodiċi NUTS: HU110 Budapest
Kodiċi postali: 1117
Pajjiż: L-Ungerija
Posta elettronika: eit-procurement@eit.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://eit.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5270
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Attivitajiet li jagħtu spinta lill-innovazzjoni u t-teknoloġija bl-għoti ta' fondi tal-UE

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Organizzazzjoni ta' Servizzi ta' Forniment tal-Ikel fl-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Numru ta' referenza: 26/2019/OP/EITPROC
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
55520000 Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-lista tax-xogħlijiet ewlenin li jridu jitwettqu mill-kuntratturi jistgħu jinkludu s-servizzi li ġejjin:

1) L-għażla tal-post u r-riservazzjoni;

2) Il-provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel;

3) Il-provvista ta' persunal tas-servizz temporanju.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: HU110 Budapest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Budapest, l-Ungerija.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-1 biċċa xogħol: L-għażla tal-post u r-riservazzjoni:

Il-kuntrattur għandu jikri post xieraq għal-laqgħat speċifiċi tal-EIT. Il-kuntrattur għandu joffri postijiet prospettivi lill-EIT filwaqt li jqis il-kumplessità tal-avveniment u r-rekwiżiti tekniċi kollha mniżżla fit-talba speċifika.

It-2 biċċa xogħol: Provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel:

Il-Kuntrattur għandu jiggarantixxi l-provvista ta' servizzi ta' forniment tal-ikel għal-laqgħat ta' ħidma l-aktar frekwenti fil-bini tal-EIT (Infopark Building "E", H-1117 Budapest, Neumann Janos u. 1/E, L-UNGERIJA), jew barra jew f'ristorant/lukanda f'Budapest jew fi bliet Ungeriżi oħra.

Bħala indikazzjoni, il-kuntrattur għandu jipprovdi pakketti ta' forniment tal-ikel, iżda mhux limitat għal li ġej:

— forniment tal-ikel bażiku (provvista ta' xorb u sandwiċis fl-EIT jew barra l-EIT inkluż pawsa għall-kafè u xorb),

— ikla ta' nofsinhar/pranzu standard (provvista ta' riċeviment b'ikla ta' nofsinhar/pranzu fl-EIT jew barra l-EIT inkluż pawsa għall-kafè u xorb),

— ikla ta' nofsinhar/pranzu speċjali (provvista ta' ikla ta' nofsinhar/pranzu bilqiegħda fil-bini tal-EIT jew barra minnu inkluż pawsa għall-kafè u xorb).

In-numru ta' parteċipanti għall-fornimenti tal-ikel ta' hawn fuq ivarja skont il-laqgħat ta' ħidma speċifiċi, iżda mhux iżjed minn 25 persuna. F'xi każijiet rari biss, in-numru ta' parteċipanti jista' jitla' sa madwar 50-60 persuna fil-każ ta', pereżempju, sessjonijiet ta' bini tat-tim jew ta' ħin l-ikel f'nofsinhar għall-persunal tal-EIT.

It-3 biċċa xogħol: Il-provvista ta' persunal tas-servizz temporanju:

Għat-twettiq ta' Ikla ta' nofsinhar/pranzu standard jew Ikla ta' nofsinhar/pranzu speċjali, il-kuntrattur jista' jintalab jipprovdi persunal tas-servizz temporanju għat-tħejjija tal-laqgħa, inkluż assistenti tal-avvenimenti. In-numru tal-persunal li jrid jiġu pprovdut u t-tul ta' żmien tal-involviment tagħhom mistenni fis-sigħat għal kull avveniment se jkun speċifikat mill-EIT fit-talbiet individwali mressqa għal kull avveniment.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' kuntratt għandu jkun imġedded b'mod awtomatiku sa 3 darbiet, kull darba għal perijodu ta' 12-il xahar, mid-data tat-tlestija tax-xogħlijiet tal-perijodu preċedenti, sakemm ma tkunx mibgħuta notifika bil-miktub għall-kuntrarju minn waħda mill-partijiet li jieħdu l-kuntratt u li tasal mill-oħra xahar qabel ma jiskadi l-bilanċ.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta’ għażliet:

Jekk il-qafas ta' kuntratt jintuża aktar malajr milli preżunt fil-bidu, tista' tintuża proċedura nnegozjata eċċezzjonali fil-Punt 11.1).(e), l-Anness 1. FR jista' jintuża, fi żmien 3 snin wara l-konklużjoni tiegħu u qabel ma jintlaħaq il-limitu, biex jiġi ssupplimentat il-qafas ta' kuntratt b'servizzi ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni tas-servizzi simili. B'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, dawn is-servizzi ġodda m'għandhomx jammontaw għal iżjed minn 50 % tal-baġit massimu inizjali. Il-proċedura nnegozjata m'għandhiex ikollha impatt fuq it-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin kif stabbilit hawn fuq.

II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 22/09/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 23/09/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-bini tal-EIT, Neumann J. u. 1/E, 1117 Budapest, L-UNGERIJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant wieħed għal kull min jitfa' l-offerta. F'dan il-każ, dawk li jitfgħu l-offerti li huma interessati huma mitluba ġentilment biex jirreġistraw minn qabel permezz tal-Email. Fil-ftuħ, ir-rappreżentant ta' dak li jitfa' l-offerta jista' jkun mitlub jippreżenta l-kredenzjali/il-prokura tiegħu biex jiġi vverifikat mill-EIT.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-ordni u l-ħlas elettroniċi mhumiex applikabbli għall-EIT għalissa, madankollu l-EIT qed jippjana li juża dawn l-għodod fil-futur qrib.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
06/08/2019