Servizzi - 389316-2016

05/11/2016    S214

il-Lussemburgu-Lussemburgu: ‘“Intra muros” (ħin u mezzi) u “extra muros” (ħin u mezzi ta' prossimità) servizzi għall-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' tagħrif u dejta ġeografiċi’

2016/S 214-389316

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat
Indirizz postali: Ariane Building, 00/B063 Tri Central, 400, route d'Esch
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Marcel Jortay, id-Direttur
Posta elettronika: ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-37316
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1824
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

‘“Intra muros” (ħin u mezzi) u “extra muros” (ħin u mezzi ta' prossimità) servizzi għall-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' tagħrif u dejta ġeografiċi’.

Numru ta' referenza: ESTAT/E/2016/023.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din l-istedina għall-offerti għall-provvista ta' servizzi tal-informatika tkopri servizzi 'intra muros' (il-ħin u l-mezzi) u 'extra muros' (il-ħin u l-mezzi ta' prossimità) għall-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' tagħrif ġeografiku (GIS) u dejta ta' tagħrif ġeografiku.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 17 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi NUTS: ES618 Sevilla
Kodiċi NUTS: ITC41 Varese
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell, Lussemburgu, Ispra u Seville.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din l-istedina għall-offerti għall-provvista ta' servizzi tal-informatika tkopri servizzi 'intra muros' (il-ħin u l-mezzi) u 'extra muros' (il-ħin u l-mezzi ta' prossimità) għall-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' tagħrif ġeografiku (GIS) u dejta ta' tagħrif ġeografiku.

Il-volum totali tax-xogħol għall-perijodu kollu tal-kuntratt hu stmat ta 7 650 jum f'xogħol ta' bniedem fis-sena (30 600 għal 4 snin).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 17 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 22/12/2016
Ħin lokali: 16:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/01/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-Eurostat, Il-Kamra B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

'Rappreżentant awtorizzat 1 għal kull min jitfa' offerta jista' jkun preżenti għal din is-seduta tal-ftuħ. Awtorizzazzjoni bil-miktub iffirmata minn dak li jitfa' l-offerta jew l-aġent tiegħu awtorizzat kif xieraq trid tiġi ppreżentata lill-kumitat tal-ftuħ'.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/10/2016