Servizzi - 389583-2019

19/08/2019    S158    Aġenziji) - Servizzi - Tagħrif ieħor - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Chafea/2019/Health/07 Dwar il-Provvista ta' Għażliet u Rakkomandazzjonijiet għal Karta tat-Tilqim għaċ-Ċittadini tal-UE

2019/S 158-389583

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 156-384117)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea), Health and Food Safety Unit
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Georgios MARGETIDIS
Posta elettronika: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Chafea/2019/Health/07 Dwar il-Provvista ta' Għażliet u Rakkomandazzjonijiet għal Karta tat-Tilqim għaċ-Ċittadini tal-UE

Numru ta' referenza: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
85100000 Servizzi tas-saħħa
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' dan il-kuntratt huwa li tiġi eżaminata l-fattibilità li tiġi żviluppata karta tat-tilqim komuni għaċ-ċittadini tal-UE. Abbażi tal-immappjar ta' karti tat-tilqim eżistenti (il-pakkett ta' ħidma 1), il-kuntrattur għandu jiżviluppa, jittestja u jevalwa proposti għal karta tat-tilqim taċ-ċittadini tal-UE li tikkunsidra skedi tat-tilqim nazzjonali potenzjalment differenti; li hija interoperabbli mas-sistemi ta' informazzjoni tal-Immunizzazzjoni tal-Istati Membri tal-UE (IIS); u li hija komuni għall-Istati Membri kollha tal-UE u li tista' tintuża bejn il-fruntieri (pakkett ta' ħidma 2).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/08/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 156-384117

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 10/10/2019
Ħin lokali: 23:59
Aqra:
Data: 30/09/2019
Ħin lokali: 23:59
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 14/10/2019
Ħin lokali: 09:30
Aqra:
Data: 02/10/2019
Ħin lokali: 09:30
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: