Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 389913-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

15/11/2014    S221

il-Belġju-Brussell: Bosta oqsfa ta' kuntratti bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' valutazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-kummerċ

2014/S 221-389913

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Kummerċ, it-Taqsima 01
Indirizz postali: rue de la Loi 200
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur João Pereira
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sinjura Delphine Sallard, il-Kap tat-Taqsima 01
Posta elettronika: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefown: +32 22963052

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=655

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ, it-Taqsima 01
Indirizz postali: CHAR 08/107, rue de la Loi 170
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur João Pereira
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sinjura Delphine Sallard
Posta elettronika: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefown: +32 22963052
Feks: +32 22990900
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=655

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: Il-politika dwar il-kummerċ.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Bosta oqsfa ta' kuntratti bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' valutazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-kummerċ.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Brussell.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
għadd massimu tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 5

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 4

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 4 000 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-għan hu li jitwaqqaf qafas ta' kuntratt biex jitwettqu studji tal-isfond li jistgħu jagħtu kontribut għall-valutazzjoni tal-impatt ta' negozjati li jistgħu jsiru dwar il-kummerċ jew dwar l-investiment, valutazzjonijiet tal-impatt dwar is-sostenibbiltà (SIA) tan-negozjati dwar il-kummerċ u għal valutazzjonijiet li jsiru wara t-twettiq tal-bosta ftehim dwar il-kummerċ jew dwar l-investiment. Għall-iskop ta' dan il-qafas ta' kuntratt, 'negozjati dwar il-kummerċ jew dwar l-investiment' u 'bosta ftehim dwar il-kummerċ jew dwar l-investiment' għandhom jinfthiemu li jirreferu għall-bosta ftehim bilaterali, plurilaterali jew multilaterali kif ukoll bosta ftehim preferenzjali u unilaterali dwar il-kummerċ.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Valur stmat mingħajr VAT: 4 000 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 48 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: iva
Deskrizzjoni ta' kundizzjonijiet partikolari: Dan il-kuntratt hu bbażat fuq is-sistema ta' bosta oqsfa ta' kuntratti bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni.
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Jekk jogħġbok ara d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
TRADE/2014/01/01.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
16.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 23.1.2015 - 10:00

Post:

Il-Bini Charlemagne, rue de la Loi 170, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: It-talbiet biex wieħed jattendi għall-ftuħ pubbliku għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard mid-19.1.2015, permezz ta' Email biss lill-punt ta' kuntatt u fl-indirizz imniżżlin f'punt I.1. Id-dettalji preċiżi dwar il-ħin u l-post se jintbagħtu lil dawk li jkunu bagħtu Email u wrew l-interess tagħhom li jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu jistgħu jinkisbu billi jitniżżlu mill-indirizz imnżżel taħt it-titlu I.1. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u dawk li jitfgħu l-offerti huma responsabbli biex jaraw jekk ikunx hemm aġġornamenti u tibdil matul il-perijodu tat-tfigħ tal-offerti.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
5.11.2014