Υπηρεσίες - 39-2017

03/01/2017    S1

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας — PO/2016-06/01

2017/S 001-000039

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit D1, Coordination and Evaluation
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 99–101
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 99
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: place Charles Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://erc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
Ταχ. διεύθυνση: avenue du Bourget 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: place Rogier 16
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων
Ταχ. διεύθυνση: chaussée de Wavre 910
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
Ταχ. διεύθυνση: 103 rue de Grenelle
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 75007
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Ταχ. διεύθυνση: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Πόλη: Riga
Κωδικός NUTS: LV LATVIJA
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΛΕΤΟΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://berec.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Schwarzenbergplatz 11
Πόλη: Wien
Κωδικός NUTS: AT ÖSTERREICH
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Ταχ. διεύθυνση: One Canada Square, Canary Wharf
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Ταχ. κωδικός: E14 5AA
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eba.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Trg republike 3
Πόλη: Ljubljana
Κωδικός NUTS: SI SLOVENIJA
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.acer.europa.eu/en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Ταχ. διεύθυνση: Treurenberg 22
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://srb.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Ταχ. διεύθυνση: Science and Technology Park of Crete (ITE) — Vassilika Vouton
Πόλη: Heraklion
Κωδικός NUTS: GR ELLADA
Ταχ. κωδικός: 700 13
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Πόλη: Köln
Κωδικός NUTS: DE DEUTSCHLAND
Ταχ. κωδικός: 50668
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-Evaluation@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.easa.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Βέλγιο.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας — PO/2016-06/01.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-06/01.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή εκτίμησης επιπτώσεων, αξιολόγησης και υπηρεσιών σχετικών με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στα γραφεία του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πλαίσιο της παρούσας παρτίδας, θα πρέπει να διεξαχθούν μόνο πλήρεις αξιολογήσεις και μελέτες των οποίων το κύριο αντικείμενο παράδοσης είναι μια τελική έκθεση ή μια ολοκληρωμένη μελέτη. Οι εν λόγω παράμετροι περιλαμβάνουν:

• όλους τους τύπους των εκ των προτέρων αξιολογήσεων/αναλύσεων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας (παραδείγματα: εκτιμήσεις επιπτώσεων, εκ των προτέρων αξιολογήσεις και μελέτες σκοπιμότητας),

• όλους τους τύπους των σε εξέλιξη, ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας (παραδείγματα: μεσοπρόθεσμες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις),

• ελέγχους καταλληλότητας, μετα-αξιολογήσεις και συνθέσεις αξιολογήσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Γενική κατανόηση της σύμβασης και των υπηρεσιών προς παροχή / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Mεθοδολογία / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στα γραφεία του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα παρτίδα καλύπτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή ενός συνόλου ενεργειών που δεν οδηγούν στην παραγωγή μίας πλήρως ανεπτυγμένης έκθεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω ενέργειες μπορεί να είναι οι ακόλουθες (μη εξαντλητικός κατάλογος):

— καθορισμός στόχων SMART για δράση επικοινωνίας,

— σύνταξη αιτιολογίας παρέμβασης,

— εκπόνηση διερευνητικής ανάλυσης,

— εκπόνηση χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων φορέων,

— εκπόνηση ανάλυσης αντιλήψεων σε θέματα συμπεριφοράς,

— εφαρμογή μεθόδων δοκιμής όπως τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες δοκιμές,

— σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης,

— σύνταξη ερωτηματολογίων για συμμετέχοντες σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις,

— εκτέλεση διαδικτυακής έρευνας,

— πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς,

— πραγματοποίηση ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης,

— οργάνωση ομάδων εστίασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Γενική κατανόηση της σύμβασης και των υπηρεσιών προς παροχή / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Mεθοδολογία / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για τη συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου της ποιότητας / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3 της προκήρυξης σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 115-204058
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ecorys Brussels NV
Αριθμός ταυτοποίησης: 0808.974.951
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 12
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: GFK Belgium NV
Αριθμός ταυτοποίησης: 82.408
Ταχ. διεύθυνση: Arnould Nobelstraat 42
Πόλη: Leuven
Κωδικός NUTS: BE242 Arr. Leuven
Ταχ. κωδικός: 3000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 20 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ernst & Young Special Business Services SCRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0471.938.850
Ταχ. διεύθυνση: De Kleetlaan 2
Πόλη: Diegem
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1831
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Open Evidence Sociedad Limitada
Ταχ. διεύθυνση: Avenida Tibidabo, 39
Πόλη: Barcelona (Barcelona)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Ταχ. κωδικός: 08035
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Occurrence SARL
Αριθμός ταυτοποίησης: 401 197 934 RCS Paris
Ταχ. διεύθυνση: 41 rue du Sentier
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR10 Île de France
Ταχ. κωδικός: 75002
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 20 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 3
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: PPMI Group, UAB
Αριθμός ταυτοποίησης: 300654654
Ταχ. διεύθυνση: Gedimino pr. 50
Πόλη: Vilnius
Κωδικός NUTS: LT LIETUVA
Ταχ. κωδικός: 01110
Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Αριθμός ταυτοποίησης: OC309369
Ταχ. διεύθυνση: 17 Coombe Road
Πόλη: Otford, Kent
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Ταχ. κωδικός: TN14 5RJ
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Arctik SPRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0843.372.438
Ταχ. διεύθυνση: avenue Emile de Beco 12
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 4
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Deloitte Consulting SCRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0474.429.572
Ταχ. διεύθυνση: Berkenlaan 8b
Πόλη: Diegem
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1831
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Coffey International Development PLLC
Αριθμός ταυτοποίησης: 123998
Ταχ. διεύθυνση: ul. Krucza 16/22
Πόλη: Warszawa
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Ταχ. κωδικός: 00-526
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 28 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 5
Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Εκτίμηση επιπτώσεων, αξιολογήσεις (ήτοι εκ των προτέρων, ενδιάμεσες, και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, έλεγχοι καταλληλότητας και μετα-αξιολογήσεις) και άλλες μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση στον τομέα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Technopolis Consulting Group Belgium SPRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0866.397.763
Ταχ. διεύθυνση: avenue de Tervueren 188a
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1150
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Intrasoft International SA
Αριθμός ταυτοποίησης: B56565
Ταχ. διεύθυνση: 2b, rue Nicolas Bové
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 1253
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 50 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ecorys Brussels NV
Αριθμός ταυτοποίησης: 0808.974.951
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 12
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: GFK Belgium NV
Αριθμός ταυτοποίησης: 82.408
Πόλη: Leuven
Κωδικός NUTS: BE242 Arr. Leuven
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 20 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 2
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ernst & Young Special Business Services
Αριθμός ταυτοποίησης: 0471.938.850
Πόλη: Diegem
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Open Evidence Sociedad Limitada
Πόλη: Barcelona (Barcelona)
Κωδικός NUTS: ES ESPAÑA
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Occurrence SARL
Αριθμός ταυτοποίησης: 401.197.934
Πόλη: Paris
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 20 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 3
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: PPMI Group, UAB
Αριθμός ταυτοποίησης: 300654654
Πόλη: Vilnius
Κωδικός NUTS: LT LIETUVA
Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Αριθμός ταυτοποίησης: OC309369
Πόλη: Otford, Kent
Κωδικός NUTS: UK UNITED KINGDOM
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Arctik SPRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0843.372.438
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 4
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Deloitte Consulting SCRL
Αριθμός ταυτοποίησης: 0474.429.572
Πόλη: Diegem
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Coffey International Development PLLC
Αριθμός ταυτοποίησης: 123998
Πόλη: Warszawa
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 28 %

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 5
Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
20/12/2016
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 1
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Technopolis Consulting Group Belgium
Αριθμός ταυτοποίησης: 0866.397.763
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 50 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/12/2016