Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 391379-2020

21/08/2020    S162

in-Netherlands-The Hague: Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà

2020/S 162-391379

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531594
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europol.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà

Numru ta' referenza: 2003/G/D
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79713000 Servizzi ta' gwardji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din il-proċedura ta' ksib hu l-għoti ta' qafas ta' kuntratt uniku għall-provvista ta' Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 3 720 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79710000 Servizzi tas-sigurtà
79711000 Servizzi tal-monitoraġġ ta' l-allarmi
79713000 Servizzi ta' gwardji
79714000 Servizzi ta' sorveljanza
79715000 Servizzi tar-ronda
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-aktar fil-bini tal-Europol f'The Hague, in-Netherlands. Postijiet oħra fin-Netherlands waqt avvenimenti organizzati mill-Europol, fuq talba.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-qafas ta' kuntratt ikopri l-iskjerar fiżiku ta' gwardji tas-sigurtà fil-bini tal-Europol u f'avvenimenti esterni tal-Europol organizzati fin-Netherlands.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità / Peżar: 60 %
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 029-065935
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: C25/CO/1116021
Titlu:

Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
16/07/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 2
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: International Security Agency B.V.
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 01081931
Belt: Amsterdam
Kodiċi NUTS: NL NEDERLAND
Pajjiż: in-Netherlands
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 3 720 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 720 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Fi żmien 3 snin wara l-iffirmar tal-qafas ta' kuntratt li jirriżulta minn din is-sejħa għall-offerti, l-Europol tista' tuża l-proċedura nnegozjata taħt il-punt 11.1.e tal-Anness 1 għar-Regolament Finanzjarju biex jikseb servizzi ġodda mill-kuntrattur(i) sa mhux iżjed minn 50 % tal-limitu massimu tal-qafas ta' kuntratt inizjali. Dawn is-servizzi se jikkonsistu mir-ripetizzjoni ta' servizzi simili fdati lill-kuntrattur u se jingħataw taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin: jekk il-ħtiġijiet tal-Europol għal gwardji tas-sigurtà u servizzi relatati se jiżdiedu matul il-kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq it-talba jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi postali: 2517KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703025000
Indirizz tal-Internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/08/2020