Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 391882-2019

20/08/2019    S159

il-Belġju-Brussels: Manutenzjoni u tiswija ta' installazzjonijiet ta' liftijiet

2019/S 159-391882

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: CSM 1 05/P001
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: OIB.02.002 Marchés publics
Posta elettronika: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefown: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Manutenzjoni u tiswija ta' installazzjonijiet ta' liftijiet

Numru ta' referenza: OIB/2019/OP/0055
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50750000 Servizzi tal-manutenzjoni tal-liftijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu l-manutenzjoni preventiva u korrettiva kif ukoll ix-xogħlijiet u s-servizzi marbuta, b'obbligu ta' riżultat, tal-apparati ta' liftijiet (liftijiet, paranki, imwejjed tal-irfigħ, liftijiet għal persuni b'mobilità mnaqqsa, mejda fuq ir-roti għat-tqassim tal-ikel, liftijiet għad-dokumenti…) fil-binjiet tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell u l-madwar.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50740000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-eskalaturi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ir-Reġjun tal-Kapitali Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara II.1.4).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jehmeż mal-offerta tiegħu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt III.1) "Il-kundizzjonijiet għas-sehem" ta' dan l-avviż u elenkati fl-Anness I" Lista ta' kontroll ta' dokumenti li jridu jitlestew u jiġu pprovduti tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti ta' konsultazzjoni (ara l-Anness 1 tas-CDC).

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 23/09/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 4 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/09/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Ara l-punt 4.2 tas-sejħa għat-tfigħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

36 xahar wara l-għoti.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

1) l-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti supplimentari (inkluż il-mistoqsijiet u r-risposti) se jkunu disponibbli fuq is-sit tal-internet li ġej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278 — Is-sit tal-internet se jkun aġġornat regolarment, u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerta li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u għal emendi matul il-perijodu tal-ftuħ appell;

2) l-aġenziji eżekuttivi jistgħu jiddaħħlu fil-kuntratt bħala awtoritajiet li joħorġu l-kuntratt (fil-limitu ta' 10 % tal-valur sħiħ tal-kuntratt u għall-aġenziji eżekuttivi kollha meqjusa flimkien) jekk fil-ħin li fih tkun ippubblikata din l-istedina għall-offerti, huma kienu għadhom ma nħolqux b'mod uffiċjali jew ma kinux qegħdin jinħolqu u, b'hekk, ma seta' jitniżżel l-ebda titlu formali fid-dokumenti tal-istedina għall-offerti;

3) matul it-3 snin wara li jintemm il-kuntratt tal-bidu, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata, mingħajr ma jkun ippubblikat minn qabel l-avviż dwar kuntratt għal servizzi ġodda li jinkludu r-ripetizzjoni ta' servizzi tal-istess tip li ngħataw lill-entità li tkun ingħatat dan il-kuntratt mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt;

4) għal aktar tagħrif dwar il-parteċipazzjoni fis-sejħiet għall-offerti u dwar il-proċeduri għall-ksib pubbliku fl-OIB, jekk jogħġbok ikkonsulta l-"Gwida għal dawk li jitfgħu l-offerti" u l-fuljett "In-negozju mal-Kummissjoni Ewropea", li jistgħu jinkisbu mis-sit: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew ma jfissirx li se jwassal biex jitwaqqaf dan il-perijodu, jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
13/08/2019