Προμήθειες - 399194-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

12/11/2015    S219

Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια

2015/S 219-399194

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α', Πλατεία Κάνιγγος 20, Υπόψη: Φανή Ζησόγλου, Αθήνα 101 81, ΕΛΛΑΔΑ. Τηλέφωνο: +30 2103893355. Φαξ: +30 2103838816. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fzisoglou@eprocurement.gov.gr

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.6.2015, 2015/S 118-213348)

Θέμα:
CPV:03222220 Πορτοκάλια, 03221410 Λάχανο, κράμβη, 03222321 Μήλα

Πορτοκάλια

Λάχανο, κράμβη

Μήλα

Ελλιπής διαδικασία
Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

Ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της Διακήρυξης 12/2015 και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.