Προμήθειες - 399194-2015

 • 213348-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια
  Ημερομηνία δημοσίευσης:20/06/2015Προθεσμία:29-07-2015
  Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης
  Ονομασία αρχής:Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α'
  • 268598-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια
   Ημερομηνία δημοσίευσης:31/07/2015Προθεσμία:09-09-2015
   Έγγραφο:Συμπληρωματικά στοιχεία
   Ονομασία αρχής:Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α'
  • 399194-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια
   Ημερομηνία δημοσίευσης:12/11/2015
   Έγγραφο:Συμπληρωματικά στοιχεία
   Ονομασία αρχής:Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α'