Προμήθειες - 401955-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

14/11/2015    S221

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2015/S 221-401955

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπόψη Μονάδας Συμβάσεων και Προμηθειών, plateau de Kirchberg, 2929 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Σημείο επαφής: Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.cd@ep.europa.eu

Αντί 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

[...]

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

[...]

Διάβαζε 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

[...]

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://europarl.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

[...]