Servizzi - 405200-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

28/11/2014    S230

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Kards għall-fjuwil — 06B10/2014/M003

2014/S 230-405200

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: plateau de Kirchberg, il-Binja Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: It-Taqsima tal-Kuntratti u l-Ksib
Posta elettronika: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Feks: +352 4300-23570

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://europarl.europa.eu

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt
Kards għall-fjuwil — 06B10/2014/M003.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 27: Servizzi oħrajn
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Ix-xiri ta' fjuwil fl-UE u l-pajjiżi tal-madwar.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
II.1.4)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Kards tal-fjuwil, li jippermettu lis-sewwieqa tal-Parlament Ewropew jixtru fjuwil u jużaw servizzi awżiljarji fit-toroq f'netwerk ta' stazzjonijiet tal-fjuwil madwar l-Ewropa, mingħajr ma jħallsu direttament. Minflok, il-Parlament Ewropew jiġi ffaturat ċentralment.
II.1.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

63712600 Servizzi għall-forniment tal-karburanti lill-vetturi

II.1.6)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.2)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
II.2.1)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
Valur: 132 000 EUR
Mingħajr VAT

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Innegozjata b’sejħa għal kompetizzjoni
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’
1. Il-prezz. Ippeżar 1
2. Id-densità tan-netwerk f'pajjiżi ċentrali. Ippeżar 2
3. Kopertura ġeografika fil-bqija tal-Ewropa. Ippeżar 3
4. Id-densità tan-netwerk fil-bqija tal-Ewropa. Ippeżar 4
5. Servizzi awżiljarji fit-toroq. Ippeżar 5
6. Immaniġġjar tal-kards. Ippeżar 6
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Intuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti
06B10/2014/M003.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2014/S 89-154513 ta' 8.5.2014

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

V.1)Data tad-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt:
V.2)Informazzjoni dwar l-offerti
Għadd ta' offerti li waslu: 1
V.3)Isem u indirizz tal-operatur ekonomiku li favuru ttieħdet id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt

Isem uffiċjali: UTA Union Tank Eckstein
Belt: Düsseldorf
Pajjiż: Il-Ġermanja

V.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt
Valur finali totali tal-kuntratt:
Valur: 132 000 EUR
Mingħajr VAT
V.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
VI.3)Proċeduri għall-appell
VI.3.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasburgu
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.3.2)Preżentazzjoni tal-appelli
VI.3.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18.11.2014