Servizzi - 410440-2020

02/09/2020    S170

il-Belġju-Brussell: Studju dwar l-Esportazzjonijiet Agroalimentari tal-UE permezz tal-Kummerċ Elettroniku lejn iċ-Ċina

2020/S 170-410440

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: agri-evaluation@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6941
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6941
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar l-Esportazzjonijiet Agroalimentari tal-UE permezz tal-Kummerċ Elettroniku lejn iċ-Ċina

Numru ta' referenza: AGRI/2020/OP/0007
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi deskrizzjoni, analiżi u konklużjonijiet sodi u komprensivi dwar l-opportunitajiet tas-suq eżistenti u potenzjali għall-produtturi agroalimentari tal-UE għall-esportazzjoni permezz tal-kummerċ elettroniku lejn iċ-Ċina b'fokus partikolari fuq l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) u l-prodotti organiċi.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
77100000 Servizzi ta' l-agrikoltura
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-kunsinna normalment se tkun fil-post tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt timmira li tistabbilixxi kuntratt ma' kuntrattur waħdieni biex jikkonkludi studju dwar l-esportazzjonijiet agroalimentari tal-UE permezz tal-kummerċ elettroniku lejn iċ-Ċina.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 11
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-valur totali stmat tal-kuntratt imsemmi fit-taqsimiet II.1.5) u II.2.6) ta' dan l-avviż għandu jiġi kkunsidrat bħala ammont massimu. Bħala riżultat, l-offerti li jaqbżuh se jitwarrbu. Il-prezzijiet għandhom ikunu jinkludu kollox: il-Kummissjoni Ewropea mhix se tħallas spejjeż għal kwalunkwe nfiq addizzjonali ġġenerat mit-twettiq tal-kuntratt.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 08/10/2020
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 09/10/2020
Ħin lokali: 10:30
Post:

DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta, b'mandat kif suppost, huma permessi jattendu għall-ftuħ (prova tal-identità għandha tingħata bil-preżentazzjoni ta' passaport jew karta tal-identità). Jekk dawk li jitfgħu l-offerti jixtiequ jkunu preżenti, huma għandhom jgħarrfu lit-Taqsima tal-Evalwazzjoni C.4 tad-DĠ Agrikoltura u Żvilupp Rurali b'email mill-inqas jumejn tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ, lill-kuntatti indikati fil-punt l.1).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt l-intestatura I.3). Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifiki waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/08/2020