Servizzi - 410604-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

21/11/2015    S226

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Reviżjoni tal-kontenut u l-preżentazzjoni tar-rapporti tal-Qorti (KPI 3)

2015/S 226-410604

Proċedura mhux kompluta

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tas-7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, għall-attenzjoni tad-: Dipartiment tal-Proċedura għat-Tfigħ tal-Offerti u l-Kuntratti, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU. Telefown +352 4398-47611. Faks +352 4398-46667. Email: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Nota:

Il-kuntratt ma ngħatax.

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u ekonomija u minħabba l-ħtiġijiet li jinbidlu tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, il-Qorti se tirrevedi t-termini ta' referenza. F'dan il-kuntest, il-kuntratt jista' jkun l-oġġett ta' pubblikazzjoni mill-ġdid u l-Qorti tista' tikkunsidra li tagħti l-kuntratt lil reviżur 1 minflok 2.