Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Servizzi - 410759-2017

18/10/2017    S200    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Polonja-Varsavja: Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi ta' persuna li tagħmel tiswijiet żgħar u ta' messaġġier għall-kwartieri ġenerali tal-Frontex

2017/S 200-410759

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tal-Fruntieri u l-Għassa tal-Kosta — il-Frontex
Indirizz postali: Plac Europejski 6
Belt: Varsavja
Kodiċi NUTS: PL911
Kodiċi postali: 00-844
Pajjiż: Il-Polonja
Persuna ta’ kuntatt: It-Tim tal-Ksib tal-Frontex
Posta elettronika: procurement@frontex.europa.eu
Telefown: +48 222059500
Faks: +48 222059501

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi ta' persuna li tagħmel tiswijiet żgħar u ta' messaġġier għall-kwartieri ġenerali tal-Frontex.

Numru ta' referenza: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50800000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Frontex se jikkonkludi qafas ta' kuntratt singolu għall-provvista ta' servizzi ta' persuna li tagħmel tiswijiet żgħar.

Is-servizzi kuntrattwali huma intenzjonati jibdew nhar l-1.1.2018.

Il-qafas ta' kuntrattur se jkun meħtieġ jipprovdi fuq bażi regolari 3 individwi, li x-xogħlijiet tagħhom se jkun organizzat u kkoordinat bl-iżjed mod effiċjenti, li jiggarantixxi riżultati fil-ħin:

— persuna li tagħmel tiswijiet żgħar iddedikata biex twettaq xogħlijiet żgħar ta' tiswijijiet u manutenzjoni — il-persuna ewlenija li tagħmel tiswijiet żgħar,

— persuna li tagħmel tiswijiet żgħar iddedikata biex tappoġġja l-kmamar tal-konferenzi, l-avvenimenti u tipprovi servizzi awdjoviżivi (AV) — persuna li tagħmel tiswijiet żgħar awdjoviżivi (AV),

— persuna li tagħmel tiswijiet żgħar iddedikata biex twettaq servizzi ta' kurrier bejn is-sulari u 2 binjiet li jmissu ma' xulxin — kurrier tal-posta.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PL911
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-Frontex, Warsaw, il-Polonja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-persuni li jagħmlu tiswijiet żgħar (kollha) iridu jwettqu xogħol ta' tiswijiet żgħar u manutenzjoni, kif ukoll appoġġ ewlieni għall-kmamar tal-konferenzi u avvenimenti rigward it-tħejjija fiżika u s-servizz awdjoviżiv, il-provvista ta' servizzi biex jgħammru l-uffiċċji bl-għamara u oġġetti oħrajn tal-uffiċċji (iġorru l-għamara u provvisti oħrajn tal-uffiċċju, pereżempju b'rabta mat-tqabbid ta' impjegat ġdid, il-ġarr għal kamra oħra, it-twaħħil tal-'corkboard' (bord tas-sufri) fuq il-ħajt, eċċ.) jew il-provvista ta' servizzi ta' kurrier. L-iskop speċifiku tax-xogħlijiet hu deskritt għal kull tip ta' persuna li tagħmel tiswijiet żgħar fid-dettalji tat-termini ta' referenza.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-twettiq ta' dan il-kuntratt hu ppjanat li jibda nhar l-1.1.2018 għal tul ta' żmien inizjali ta' sena (1) bil-possibbiltà ta' 3 tiġdidiet ta' sena (1)-il waħda, taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm ma tintbagħatx notifika bil-miktub għall-kuntrarju minn waħda mill-partijiet u tkun irċevuta mill-oħra mill-inqas xahrejn (2) qabel l-iskadenza.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta jrid jagħti prova li huwa awtorizzat li jwettaq il-kuntratt skond il-liġi ta' pajjiżu, billi jagħti xhieda li huwa mniżżel f'xi reġistru tan-negozju jew tal-professjoni, jew b'xi dikjarazzjoni maħlufa jew ċertifikat, jew li huwa membru ta' xi organizzazzjoni speċifika, b'awtorizzazzjoni ċara, jew inseriment fir-reġistru tal-VAT.

Ix-xhieda meħtieġa:

dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi wkoll formola ta' entità legali mimlija kif inhu xieraq u ffirmata (ara l-konnessjoni ta' hawn taħt) akkumpanjata mid-dokumenti mitluba fiha.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/11/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 3 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/11/2017
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-kwartieri ġenerali tal-Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, IL-POLONJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jistgħu jattendu r-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (mhux iktar minn persuna 1 għal kull min jitfa' offerta). Jekk jogħġbok informa lill-Frontex permezz ta' Email: procurement@frontex.europa.eu about your participation.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
06/10/2017