Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Προμήθειες - 417424-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/10/2017    S203

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών συσκευών και συναφείς υπηρεσίες

2017/S 203-417424

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12.10.2017, 2017/S 196-401995)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: OIB.02.002 Marchés publics. Τηλ. +32 22986989. Φαξ +32 22960570. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Αντί 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), rue des Drapiers 17–23, 1050 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA), COV2, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

Διάβαζε 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), rue des Drapiers 17-23, 1050 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA), COV2, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. ...