Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Προμήθειες - 418974-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/11/2015    S231    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανταγωνιστικός διάλογος 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2015/S 231-418974

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπόψη Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων, plateau de Kirchberg, 2929 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Σημείο(α) επαφής: Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.cd@ep.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.12.2015.

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

17.12.2015.

Το παρόν διορθωτικό ενημερώνει τη διορθωτική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στις 14.11.2015, 2015/S 221-401955.