Προμήθειες - 418974-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

28/11/2015    S231

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2015/S 231-418974

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπόψη Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων, plateau de Kirchberg, 2929 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Σημείο(α) επαφής: Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.cd@ep.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.12.2015.

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

17.12.2015.

Το παρόν διορθωτικό ενημερώνει τη διορθωτική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο «Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στις 14.11.2015, 2015/S 221-401955.