Servizzi - 423868-2018

29/09/2018    S188    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Bini ta' Ħila fil-Kapitali Ewropej tal-Kultura

2018/S 188-423868

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: EAC CALL D2
Posta elettronika: EAC-CALL-D2@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Bini ta' Ħila fil-Kapitali Ewropej tal-Kultura

Numru ta' referenza: EAC/22/2018
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80510000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din is-sejħa huwa l-ħolqien ta' riżerva ta' kompetenza u l-provvista ta' servizzi għall-bini ta' ħila u attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari għall-ECOCs li ġejjin.

B'mod iktar ġenerali, huwa ukoll għall-provvista ta' informazzjoni utli, kuntatti u taħriġ għat-timijiet ta' twettiq tal-ECOCs u l-bliet li jixtiequ japplikaw għat-titlu ta' ECOC, biex tiżdied il-kwalità tal-applikazzjonijiet u jissaħħaħ is-suċċess tat-twettiq tas-sena tal-ECOC.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Kapitali Ewropej tal-Kultura Maħtura

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa huwa l-ħolqien ta' riżerva ta' kompetenza u l-provvista ta' servizzi għall-bini ta' ħila u attivitajiet ta' tagħlim bejn il-pari għall-ECOCs li ġejjin.

B'mod iktar ġenerali, huwa ukoll għall-provvista ta' informazzjoni utli, kuntatti u taħriġ għat-timijiet ta' twettiq tal-ECOCs u l-bliet li jixtiequ japplikaw għat-titlu ta' ECOC, biex tiżdied il-kwalità tal-applikazzjonijiet u jissaħħaħ is-suċċess tat-twettiq tas-sena tal-ECOC.

Fi kwalunkwe mument matul il-perijodu ta' 30 xahar koperti mill-kuntratt, ikun hemm 2 ECOCs fis-seħħ (3 fl-2021), 8 sa 9 ECOCs diġa maħtura u 4 sa 5 proċeduri ta' għażla għaddejjin.

Il-kuntratt jiġbor fih il-pakketti ta' ħidma li ġejjin:

Pakkett ta' Ħidma 1 — Immappjar tal-ħtiġijiet tal-bini ta' ħila tal-korpi tat-twettiq tal-ECOCs preżenti u tal-ġejjieni,

Pakkett ta' Ħidma 2 — L-istabbiliment u l-immaniġġjar ta' riżerva ta' esperti għall-attivitajiet ta' bini ta' ħila,

Pakkett ta' Ħidma 3 — L-iffaċilitar u l-organizzazzjoni ta' bini ta' ħila kollettiva, qsim tal-għarfien, u skambju tal-aħjar prattiki u attivitajiet ta' netwerking għall-ECOCs interessati kollha,

Pakkett ta' Ħidma 4 — L-iżvilupp ta' sit tal-Internet u għodod ta' kommunikazzjoni onlajn,

Pakkett ta' Ħidma 5 — It-trasferiment tal-għodod żviluppati matul il-kuntratt,

Pakkett ta' Ħidma 6 — Immaniġġjar u amministrazzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 30
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Kapitali Ewropej tal-Kultura

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/01/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/01/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Education and Culture

Rue Joseph II, 70

1040 Bruxelles, IL-BELĠJU

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 43031
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż dwar id-deċiżjoni tal-għoti, tista' tressaq azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba li tista' tagħmel u kwalunkwe tweġiba mingħandna, jew ilment għal amministrazzjoni ħażina, la se jkollha l-iskop u lanqas l-effett li tissospendi l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament jew għall-ftuħ ta' perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ tal-proċeduri għall-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1) tal-avviż dwar kuntratt.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
24/09/2018