Υπηρεσίες - 425839-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

03/12/2016    S234

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων και συναφείς παροχές

2016/S 234-425839

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13.8.2016, 2016/S 156-281952)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CSM 1 05/P001, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles. Tél. +32 22986989. Fax +32 22960570. Courriel: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

2.12.2016 (17:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

12.12.2016 (10:00), τοπική ώρα.

(...)

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

12.12.2016 (17:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

19.12.2016 (10:00), τοπική ώρα.

(...)