Servizzi - 428742-2018

03/10/2018    S190

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Chafea/2018/Health/10 Fir-rigward il-Ħsara Relatata mal-Alkoħol fil-Livell tal-UE – il-Pilotaġġ ta' Interventi Qosra biex Jitnaqqas ir-Riskju tal-FAS/FASD (is-Sindromu tal-Alkoħol fil-Fetu /il-Kundizzjonijiet tal-Ispettru tal-Alkoħol fil-Fetu)

2018/S 190-428742

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2018/S 154-352306)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Georgios Margetidis
Posta elettronika: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Chafea/2018/Health/10 Fir-rigward il-Ħsara Relatata mal-Alkoħol fil-Livell tal-UE – il-Pilotaġġ ta' Interventi Qosra biex Jitnaqqas ir-Riskju tal-FAS/FASD (is-Sindromu tal-Alkoħol fil-Fetu /il-Kundizzjonijiet tal-Ispettru tal-Alkoħol fil-Fetu)

Numru ta' referenza: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
15910000 Xorb alkoħoliku distillat
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Proġett biex jinkisbu servizzi regolari biex jingħata appoġġ lill-azzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE fil-qasam tal-ħsara relatata mal-alkoħol fil-livell tal-UE. Dan is-servizz partikolari huwa t-tieni minn sensiela ta' 4, fejn l-ewwel (1) servizz kien ġie ppubblikat fl-2017 u servizzi sussegwenti jistgħu jiġu ppubblikati fis-snin 2019, 2020.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/09/2018
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 154-352306

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.2.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-post tat-twettiq
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

In-numru tat-taqsima: II.2.4)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Deskrizzjoni tal-ksib
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

In-numru tat-taqsima: III.1.1)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: L-adegwatezza li tiġi segwita l-attività professjonali, li tinkludi l-ħtiġijiet marbuta mar-reġistrazzjoni fir-reġistri tal-professjoni jew tal-kummerċ. Lista u deskrizzjoni qasira tal-kundizzjonijiet:
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Tiswija sabiex tiġi estiża d-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-offerti — mill-1.10.2018 sas-7.11.2018 — ġiet ippubblikata fis-26.9.2018 sabiex dawk li jitfgħu l-offerti jkunu jistgħu jadattaw l-offerti tagħhom skont l-ispeċifikazzjonijiet riveduti.