Servizzi - 429499-2017

28/10/2017    S208

il-Lussemburgu-Lussemburgu: L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ dwar il-kontroll ta' materjali li jkunu f'kuntatt mal-ikel, l-użu u l-marketing tagħhom taħt l-inizjattiva 'Taħriġ aħjar għal ikel aktar sigur'

2017/S 208-429499

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel
Indirizz postali: Ariane Building, 400, route d'Esch
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3016
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel
Belt: Lussemburgu
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Edukazzjoni

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ dwar il-kontroll ta' materjali li jkunu f'kuntatt mal-ikel, l-użu u l-marketing tagħhom taħt l-inizjattiva 'Taħriġ aħjar għal ikel aktar sigur'.

Numru ta' referenza: CHAFEA/2017/BTSF/07.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80531200 Servizzi tat-taħriġ tekniku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Matul l-ewwel fażi, b'kollox se jkunu organizzati 10 sessjonijiet ta' taħriġ b'numru totali ta' 300 parteċipant għall-programm sħiħ ta' taħriġ. L-istess programm ta' taħriġ għandu jkun implimentat matul it-tieni fażi tal-kuntratt.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 520 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Primarjament fi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' taħriġ.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: L-inizjattiva 'Taħriġ aħjar għal ikel aktar sigur'.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/01/2018
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/01/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, il-Biedja u l-Ikel, 12, rue Guillaume Kroll, il-Binja Drosbach, L-1882 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. F'dan il-każ, it-teffiegħa tal-offerti interessati huma ġentilment mitlubin jirreġistraw mhux iżjed tard mid-19.1.2018 permezz ta' Email jew faks u jipprovdu l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentant(i). Fil-ftuħ, ir-rappreżentant ta' dak li qiegħed jitfa' l-offerta jista' jintalab biex jippreżenta l-kredenzjali/il-prokura tiegħu biex din tkun ivverifikata mill-Aġenzija.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika li tintbagħat lil min iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' din, mid-data li fiha sar jaf b'dan.

It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex din id-data tal-għeluq tkun sospiża jew biex tingħata data ġdida tal-għeluq.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/10/2017