Seirbhísí - 429511-2017

28/10/2017    S208    Cúirt Iniúchóirí na hEorpa - Seirbhísí - Fógra conartha - Nós imeachta oscailte 

Lucsamburg-Lucsamburg: Staidéar maidir le dliteanais an Aontais Eorpaigh i dtaca le tairbhí pinsin agus tairbhí fostaithe eile — seirbhísí achtúireacha

2017/S 208-429511

Fógra conartha

Seirbhísí

Legal Basis:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm agus seoltaí
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Lucsamburg
Teagmhálaí: ECA Procurement Service
Guthán: +352 4398-47611
Ríomhphost: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Facs: +352 4398-46667
Cód NUTS: LU

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: http://www.eca.europa.eu

I.2)Faisnéis faoi chomhsholáthar
I.3)Cumarsáid
Tá na doiciméid soláthair ar fáil ionas gur féidir rochtain dhíreach lán gan srianadh, saor in aisce a fháil orthu ag: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó an seoladh thuasluaite
Ní mór tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a sheoladh chuig an seoladh thuasluaite
I.4)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.5)Príomhghníomhaíocht
Gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Staidéar maidir le dliteanais an Aontais Eorpaigh i dtaca le tairbhí pinsin agus tairbhí fostaithe eile — seirbhísí achtúireacha.

Uimhir thagartha: AO 635.
II.1.2)Príomhchód CPV
66523000
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Tá sé á bheartú ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an conradh a dhámhachtain le haghaidh staidéar saineolaíoch maidir le fíorú na ríomhanna bliantúla arna ndéanamh ag Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh atá freagrach as staitisticí (Eurostat) de mhéid na ndliteanas de chuid an Aontais Eorpaigh i dtaca le tairbhí pinsin agus tairbhí fostaithe eile le haghaidh 2017 agus 2018.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 250 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.1)Teideal:
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: LU
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Áitreabh an chonraitheora, ach amháin le haghaidh cruinnithe i Lucsamburg/sa Bhruiséil. Maidir le slándáil faisnéise agus rúndacht i dtaca le sonraí pearsanta na foirne, féadfar iarraidh ar an gconraitheoir obair a dhéanamh i seomra sonraí daingean.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Tá na seirbhísí iarrtha foroinnte ina 5 thasc:

• tascanna a bhaineann le dliteanais 2017 (6 mhí go dtí deireadh Mheán Fómhair 2018 ar a dhéanaí):

tasc 1:

an cur chuige modheolaíoch a fhorbairt, lena n-áirítear na hathróga agus sonraí uile as a mbainfear úsáid chun dliteanas achtúireach chistí pinsin agus árachas breoiteachta an AE a atháireamh (31.5.2018 ar a dhéanaí);

tasc 2:

an cur chuige modheolaíoch a thástáil (agus a athbhreithniú b'fhéidir) agus sonraí as 2017 á n-úsáid, ar a mbeidh atháireamh ar dhliteanas achtúireach chistí pinsin agus árachas breoiteachta an AE le haghaidh 2017 ina thoradh, lena n-áirítear míniúchán faoi aon difríocht shuntasach (níos mó ná 2 %) idir an dliteanas achtúireach foriomlán le haghaidh 2017 arna atháireamh agus an dliteanas arna atháireamh ag saineolaithe Eurostat. Ní mór míniúchán a thabhairt faoi gach difríocht níos mó ná 10 % maidir le ríomhanna an fho-iomláin agus paraiméadair aonair.

• tascanna a bhaineann le dliteanais 2018 (4 mhí go dtí deireadh Mheán Fómhair 2019 ar a dhéanaí):

tasc 3:

atháireamh ar dhliteanas achtúireach chistí pinsin agus árachas breoiteachta an AE le haghaidh 2018 agus an mhodheolaíocht roghnaithe agus sonraí le haghaidh 2018 á n-úsáid agus míniúchán a thabhairt faoi aon difríocht shuntasach (níos mó ná 2 %) idir an dliteanas achtúireach foriomlán le haghaidh 2018 arna atháireamh, agus an dliteanas arna atháireamh ag saineolaithe Eurostat. Ní mór míniúchán a thabhairt faoi gach difríocht níos mó ná 10 % maidir le ríomhanna an fho-iomláin agus paraiméadair aonair;

tasc 4:

tátail agus moltaí maidir le háireamh agus modheolaíocht i dtaca le dliteanas achtúireach chistí pinsin agus árachas breoiteachta an AE,

• tasc tar éis chur isteach an 2 thuarascáil dheireanacha:

tasc 5:

cúnamh don Chúirt le haghaidh na torthaí réamhluaite a imréiteach go dtí an 31.12.2019, lena n-áirítear tacaíocht le haghaidh tráchtanna a anailísiú arna bhfáil ón gCoimisiún nó ó pháirtithe leasmhara eile agus le haghaidh freagraí comhfhreagracha a dhréachtú, chomh maith le cruinnithe leis an gCoimisiún nó le páirtithe leasmhara eile a ullmhú agus páirt a ghlacadh iontu (15 lá oibre mar uasmhéid maidir le gach próifíl ar a bhfuil cur síos faoi phointe 3).

II.2.5)Critéir dámhachtana
Ní praghas an t-aon critéar dámhachtana agus ní luaitear na critéir uile ach amháin sna doiciméid soláthair
II.2.6)Luach measta
II.2.7)Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí nó córas dinimiciúil ceannaigh
Ag tosú: 01/03/2018
Deireadh: 31/12/2019
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.2.10)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2.11)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.12)Faisnéis maidir le catalóga leictreonacha
II.2.13)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: tá
Tagairt an tionscadail: Buiséad ginearálta an AE.
II.2.14)Faisnéis bhreise

Tá na cruinnithe tionscanta le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus le Eurostat réamh-mheasta do Mhárta/Aibreán 2018 agus cuirfear tús le cur chun feidhme na dtascanna an 1.4.2018 ar a dhéanaí ar an gcoinníoll go ndéanfar an conradh a shíniú roimh ré.

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.1.1)Oiriúnacht le bheith páirteach sa ghníomhaíocht ghairmiúil, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Liosta agus cur síos achomair ar na coinníollacha:

Déanfar tairgeoirí atá i gceann amháin de na cásanna ar a bhfuil cur síos in Airteagail 106 agus 107 den Rialachán Airgeadais a eisiamh ó rannpháirtíocht sa ghlao oscailte seo ar thairiscintí agus ní dhéanfar an conradh a dhámhachtain dóibh. Ní foláir nó go bhfuil an cumas dlíthiúil ag na tairgeoirí chun an conradh seirbhíse a gcuireann siad iarratas isteach ina leith a fheidhmiú. Déanfar dearbhú ar fhocal maidir leis na critéir eisiaimh agus roghnúcháin a iarraidh leis an tairiscint. Déanfar na doiciméid a leanas maidir le cumas dlíthiúil a iarraidh ó thairgeoirí a bhféadfaí dámhachtain an chonartha a mholadh ina leith: (1) cruthúnas ar iontráil ar an gclár gairmiúil nó ceirde faoi na coinníollacha atá leagtha síos ag an reachtaíocht sa tír ina bhfuil na tairgeoirí ina gcónaí agus (2) cóip inléite den fhógra maidir le ceapachán an duine/na ndaoine atá údaraithe an tairgeoir a ionadú le haghaidh conarthaí a chur i gcrích, mura bhfuil sin iniata leis an doiciméad thuasluaite.

III.1.2)Stádas eacnamaíoch agus airgeadais
Liosta agus cur síos achomair ar na critéir roghnúcháin:

Ní foláir nó go bhfuil cumas eacnamaíoch agus airgeadais imleor ag tairgeoirí chun an conradh a chur chun feidhme agus téarmaí an chonartha á gcomhlíonadh, agus a luach agus a raon feidhme á dtabhairt san áireamh. Déanfar dearbhú ar fhocal maidir leis na critéir eisiaimh agus roghnúcháin a iarraidh leis an tairiscint.

Déanfar na doiciméid a leanas maidir le cumas eacnamaíoch agus airgeadais a iarraidh ó thairgeoirí a bhféadfaí dámhachtain an chonartha a mholadh ina leith: (1) ráiteas maidir le láimhdeachas bliantúil i dtaca le gach ceann den 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta (2015 agus 2016); cóipeanna de na cuntais bhrabúis agus chaillteanais agus de na cláir chomhardaithe le haghaidh an 2 bhliain seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta; (2) cruthúnas ar fhoilsiú na ráiteas airgeadais nuair a bhíonn a leithéid d'fhoilsiú riachtanach de réir na rialacha náisiúnta agus (3) cruthúnas ar árachas slánaíochta riosca ghairmiúil dar luach 200 000 EUR ar a laghad.

Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:

Ní foláir nó go raibh meánláimhdeachas bliantúil na dtairgeoirí le haghaidh an 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta comhionann le 250 000 EUR ar a laghad.

Ní foláir nó go bhfuil árachas slánaíochta riosca ghairmiúil dar luach 200 000 EUR ar a laghad ag tairgeoirí.

III.1.3)Cumas teicniúil agus gairmiúil
Liosta agus cur síos achomair ar na critéir roghnúcháin:

Ní foláir nó go bhfuil cumas teicniúil agus gairmiúil imleor ag tairgeoirí chun iad a chumasú an conradh a chomhlíonadh i gcomhréir le forálacha an chonartha, agus a luach agus a raon feidhme á dtabhairt san áireamh.

Iarrtar na doiciméid a leanas maidir le cumais theicniúla agus ghairmiúla ó na tairgeoirí leis an tairiscint: (1) dearbhú ar fhocal maidir leis na critéir eisiaimh agus roghnúcháin agus (2) cur síos gairid ar 3 thionscadal cosúla do chliaint éagsúla sna 3 bliana seo a chuaigh thart (ainm an cliaint, dáta agus fad an tionscadail i míonna, ábhar na ríomhanna achtúireacha, na táillí don tionscadal). Beidh 100 000 EUR ar a laghad in aghaidh an tionscadail i meánluach bliantúil na 3 thionscadal. Déanfar an cur síos a iarraidh leis an tairiscint.

Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:

Ní foláir nó gur chuir an tairgeoir 3 thionscadal ar a laghad chun feidhme sna 3 bliana seo a chuaigh thart arna seachadadh sa réimse a bhaineann le ríomhanna achtúireacha. Beidh 100 000 EUR ar a laghad in aghaidh an tionscadail i meánluach bliantúil na 3 thionscadal. Ní foláir nó go ndearnadh na tionscadail a choimisiúnú le 3 chliant éagsúla. Ní foláir nó gur chuir an tairgeoir iad chun feidhme. Má bhí an tairgeoir ina chuid de chuibhreannas, ní mór ról an tairgeora i gcur chun feidhme na seirbhíse a lua.

III.1.5)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.2)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.2.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.2.2)Coinníollacha maidir le feidhmiú an chonartha:
III.2.3)Faisnéis maidir leis an bhfoireann atá freagrach as feidhmiú an chonartha
Ba cheart ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú an chonartha a chur in iúl

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)Cur síos
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Nós imeachta oscailte
IV.1.3)Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil
IV.1.4)Faisnéis maidir le laghdú ar líon na réiteach nó na dtairiscintí le linn idirbheartaíochta nó caidrimh
IV.1.6)Faisnéis faoi cheant leictreonach
IV.1.8)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá
IV.2)Faisnéis riaracháin
IV.2.1)Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo
IV.2.2)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
Dáta: 11/12/2017
Am áitiúil: 17:00
IV.2.3)Dáta measta maidir le seoladh na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.2.4)Teangacha inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a chur isteach:
Bulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Gearmáinis, Gréigis, Béarla, Spáinnis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Cróitis, Ungáiris, Iodáilis, Liotuáinis, Laitvis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Sualainnis
IV.2.6)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 9 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.2.7)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 15/12/2017
Am áitiúil: 10:00
Láthair:

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUCSAMBURG.

Faisnéis faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte:

Ní mór do thairgeoirí nó a n-ionadaí ar mian leo bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí é sin a chur in iúl do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i scríbhinn (ríomhphost: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) faoin 14.12.2017 (12:00) ar a dhéanaí, agus ní mór dóibh a n-údarú ón gcuideachta tairisceana a thaispeáint. Ní ligfear ach 1 ionadaí in aghaidh an tairgeora isteach.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis maidir le sreafa oibre leictreonacha
VI.3)Faisnéis bhreise:
VI.4)Nósanna imeachta athbhreithniúcháin
VI.4.1)Comhlacht athbhreithniúcháin
Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucsamburg
Guthán: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100

Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta idirghabhála
An tOmbudsman Eorpach
Strasbourg
67001
An Fhrainc
Guthán: +33 388172313

Seoladh idirlín: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Nós imeachta athbhreithniúcháin
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

Achomharc chuig Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí maidir le toradh na tairisceana dá chuid nó, ina éagmais sin, ón lá ar a gcuireadh é in iúl dó. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí mar thoradh ar ghearán chuig an Ombudsman Eorpach ná ní chuirfear tréimhse nua ar siúl chun achomhairc a dhéanamh.

VI.4.4)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Lucsamburg
Guthán: +352 4398-47611
Ríomhphost: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Facs: +352 4398-46955

Seoladh idirlín: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
18/10/2017