Fornituri - 441720-2017

07/11/2017    S213    Aġenziji) - Fornituri - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

Spanja-Alikante: Il-provvista u l-installazzjoni ta' tabelli u vinili għall-EUIPO f'Alikante

2017/S 213-441720

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: V-03965324
Indirizz postali: Avenida de Europa, 4
Belt: Alikante (Alikante)
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kodiċi postali: 03008
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: procurement@euipo.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3014
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista u l-installazzjoni ta' tabelli u vinili għall-EUIPO f'Alikante.

Numru ta' referenza: AO/015/17.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
30195300 Avviżieri ta' l-ittri jew aċċessorji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EUIPO qiegħed jippjana li jagħti qafas ta' kuntratt għall-provvista u l-installazzjoni ta' tabelli u vinili.

Il-kuntratt se jkopri l-ħtiġijiet tal-EUIPO vis-à-vis l-provvista u l-installazzjoni ta' oġġetti ta' tabelli u vinili għal użu kemm ġewwa u barra, għal kwalunkwe binja li bħalissa hija okkupata jew se tkun okkupata mill-EUIPO f'Alikante.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop tal-kuntratt jinkludi l-provvista ta' oġġetti ta' tabelli inklużi fil-katalgu tal-kuntrattur, bħal:

— oġġetti ta' tabelli għal użu fl-uffiċċji,

— oġġetti ta' tabelli għal użu fl-imħażen,

— piktogrammi tal-evakwazzjoni u tas-sigurtà f'każ ta' nar.

Jekk l-EUIPO jiddeċidi hekk, il-kuntratt jista' wkoll jinkludi dan li ġej:

(a) l-installazzjoni tal-oġġetti msemmija u l-provvista ta' tikketti tal-karti biex jitqiegħdu fuq il-midja ta' appoġġ;

(b) il-provvista jew l-installazzjoni ta' oġġetti oħrajn ta' tabelli u servizzi rrelatati;

(ċ) il-provvista jew l-installazzjoni ta' vinili għal użu fuq ġewwa jew fuq barra.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/12/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/12/2017
Ħin lokali: 11:00
Post:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa 2 rappreżentanti. L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokumenti tal-identità għandhom jintbagħtu lill-EUIPO permezz ta' Email (procurement@euipo.europa.eu) sat-12.12.2017.

L-iskop tas-sessjoni tal-ftuħ huwa biss li jivverifika l-konformità mar-rekwiżiti formali għat-tfigħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Żjara fuq is-sit/tagħrifa hija ppjanata għas-17.11.2017 (fil-11:00), f'Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJA.

Kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa 2 rappreżentanti. L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokumenti tal-identità għandhom jintbagħtu lill-EUIPO permezz ta' Email (procurement@euipo.europa.eu) sal-15.11.2017.

Id-dokumenti tal-istedina għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat fil-punt I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat minn żmien għal żmien u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti, emendi jew tweġibiet għal mistoqsijiet matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburgo
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

fi żmien xahrejn (2) mid-data li fiha tkun avżata l-parti kkonċernata jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha saret taf bl-att in kwistjoni.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/10/2017