Servizzi - 44555-2016

Uri l-lista b'inqas dettalji

10/02/2016    S28

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt dwar il-kooperazzjoni tal-politika internazzjonali fil-qasam tal-industrija u l-IŻM

2016/S 028-044555

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: Laura Vari
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefown: +32 22999440
Feks: +32 22973512

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/EASME

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt
Qafas ta' kuntratt dwar il-kooperazzjoni tal-politika internazzjonali fil-qasam tal-industrija u l-IŻM.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 11: Servizzi ta’ ġestjoni u konsulenza [6] u servizzi relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-fornitur tas-servizz, bl-eċċezzjoni tal-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
II.1.4)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) tixtieq tidħol f'qafas ta' kuntratt 'f'ordni ta' prijorità' li jinkludi l-4 teffiegħa tal-offerti bl-ogħla punteġġi, li jkopri l-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux tal-UE fl-oqsma ta' kompetenza tad-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM inklużi l-kooperazzjoni regolatorja, il-materja prima, l-ispazju/GNSS, it-turiżmu, il-ksib pubbliku, eċċ.
Is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tagħżel kuntrattur kapaċi jipprovdi numru ta' jiem f'xogħol ta' bniedem ta' ħila esperta esterna li se tkun użata, fuq talba, permezz ta' talbiet speċifiċi għal servizz. Qabel ma jidħlu f'kuntratti speċifiċi fuq il-bażi ta' tali talbiet, il-kontenut u l-baġit iddettaljat tagħhom se jkunu ddefiniti. It-talbiet għas-servizz se jistipulaw in-natura eżatta tax-xogħol li jrid jitwettaq, i.e. it-tip ta' analiżi, l-organizzazzjoni tal-avvenimenti, l-arranġamenti tal-ħidma, inklużi r-riżorsi li se jkunu allokati, it-tul ta' żmien eżatt, kif ukoll il-format meħtieġ għar-rappurtaġġ, eċċ.
II.1.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

98910000 Servizzi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet u l-korpi internazzjonali, 79952000 Servizzi ta' avvenimenti, 71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi, 79110000 Servizzi legali u tar-rappreżentazzjoni, 79900000 Servizzi varji tan-negozju u dawk relatati miegħu

II.1.6)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.2)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
II.2.1)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
Valur: 10 000 000 EUR
Mingħajr VAT

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’
1. Il-fehim tal-kuntest tal-politika. Ippeżar 20
2. Il-kwalità tal-offerta għaż-2 xenarji. Ippeżar 30
3. Il-kwalità tal-metodu u l-immaniġġjar ta' kuljum tax-xogħol. Ippeżar 30
4. Il-miżuri tal-kontroll tal-kwalità. Ippeżar 20
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Intuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti
EASME/COSME/2015/006.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 130-238687 ta' 9.7.2015

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/COSME/2015/006
V.1)Data tad-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt:
8.1.2016
V.2)Informazzjoni dwar l-offerti
Għadd ta' offerti li waslu: 2
V.3)Isem u indirizz tal-operatur ekonomiku li favuru ttieħdet id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt

Isem uffiċjali: Konsorzju rrappreżentat minn PwC EU Services EESV u kompost minn PwC EU Services EESV mill-Belġju, London Economics Limited (kummerċjalment magħrufa bħala LE Europe) mir-Renju Unit, Consultores de Automatización y Robótica S.A. (CARSA) minn Spanja, European Service Network SA (ESN) mill-Belġju, Egmont — Royal Institute for International Relations mill-Belġju
Indirizz postali: Woluwe Garden, Woluwedal 18
Belt: Sint-Stevens-Woluwe
Kodiċi postali: 1932
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: laurent.frideres@lu.pwc.com
Telefown: +352 4948484378
Indirizz tal-Internet: www.pwc.com

V.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt
Valur finali totali tal-kuntratt:
Valur: 10 000 000 EUR
Mingħajr VAT
Jekk valur annwali jew mensili:
Għadd ta' xhur: 24
V.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11.12.2013 li jwaqqaf Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (COSME) (2014–2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE.
L-attivitajiet ta' komunikazzjoni pprovduti fil-programm tax-xogħol tas-sena rilevanti, għall-2015, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-29.10.2014 dwar l-adozzjoni tal-programm tax-xogħol għall-2015 u l-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u medji (Ċ(2014) 8044 finali) u l-anness tiegħu japplikaw.
VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
VI.3)Proċeduri għall-appell
VI.3.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Feks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar jaf b'dan.
VI.3.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Feks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29.1.2016