Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 446783-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/12/2016    S245

Ιταλία-Πάρμα: Εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου

2016/S 245-446783

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.11.2016, 2016/S 230-418723)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ΙΤΑΛΙΑ. E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Αντί 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

[...]

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ...

[...]

Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 432 000 EUR.

ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 432 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

13.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

16.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

[...]

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ...

[...]

Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), rue des Drapiers 17–23, 1050 Ixelles, ΒΕΛΓΙΟ.

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 807 000 EUR.

ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 807 000 EUR.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

16.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.1.2017 (14:30), τοπική ώρα.

[...]