Xogħlijiet - 44866-2019

30/01/2019    S21

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet elettriċi, tat-TVAK u sanitarji f'binjiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

2019/S 021-044866

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Xogħlijiet

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet elettriċi, tat-TVAK u sanitarji f'binjiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Numru ta' referenza: AO 675
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
45300000 Xogħol ta’ l-istallazzjoni fil-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Xogħlijiet
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti hu li jintgħażel il-kuntrattur li se jiżgura s-servizzi ta' manutenzjoni tal-installazzjonijiet tekniċi li jinsabu fil-binjiet tal-Qorti u t-twettiq ta' xogħlijiet elettriċi, tat-TVAK u sanitarji.

Il-kuntratt huwa maqsum f'żewġ (2) lottijiet separati:

— l-1 lott: il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet elettriċi u tas-sigurtà u x-xogħlijiet elettriċi fil-binjiet tal-Qorti tal-Awdituri,

— it-2 lott: il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet tat-TVAK / sanitarji u xogħlijiet tat-TVAK/sanitarji fil-binjiet tal-Qorti tal-Awdituri.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 9 585 450.19 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet elettriċi

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50711000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi tal-bini
45310000 Xogħol ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku
31000000 Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, IL-LUSSEMBURGU

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi ta' manutenzjoni koperti minn dan il-kuntratt huma dawn li ġejjin:

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni preventiva,

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni korrettiva,

— is-servizzi kollha ta' tmexxija,

— is-servizzi kollha ta' għajnuna fl-immaniġġjar ambjentali,

— l-għajnuna waqt verifiki perjodiċi mwettqa mill-korp approvat.

Dawn is-servizzi jridu jsiru tul il-kuntratt kollu skont il-ħtiġijiet tal-Qorti.

Ix-xogħlijiet tal-elettriku, li mhumiex relatati ma' interventi koperti mis-servizzi ta' manutenzjoni, li l-ħtieġa tagħhom se tirriżulta matul il-kuntratt, jikkonċernaw partikolarment il-modifiki żgħar u/jew proġetti ta' organizzazzjoni mill-ġdid jew ta' tiġdid jew is-sorveljanza ta' xogħlijiet imwettqa minn kumpanija terza. Il-modifiki żgħar jistgħu jitwettqu matul il-kuntratt skont il-ħtiġijiet tal-Qorti, filwaqt li l-proġetti ta' organizzazzjoni mill-ġdid jew ta' tiġdid huma operazzjonijiet iktar kumplessi li jeħtieġu l-intervent ta' ħafna intrapriżi. Kull wieħed minn dawn il-proġetti se jitwettaq darba biss matul il-kuntratt.

Il-lista tal-installazzjonijiet prinċipali kkonċernati fil-kuntratt tinsab fl-Anness 2A. Id-deskrizzjoni teknika u kwantitattiva tagħhom tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Din il-lista mhijiex dettaljata u, fejn meħtieġ, għandha tkun kompluta mill-kuntrattur. L-installazzjonijiet kollha huma preżunti li jinsabu fi stat ta' funzjonament tajjeb. It-tagħmir, l-installazzjonijiet u l-aċċessorji kollha mehmuża jitqiesu bħala parti integrali mill-installazzjonijiet.

Il-Qorti waqqfet lista stmata u mhux dettaljata ta' servizzi u provvisti li jistgħu jintalbu mill-Qorti kemm fil-kuntest tal-manutenzjoni korrettiva kif ukoll fil-kuntest tax-xogħlijiet marbuta ma' dan il-kuntratt (l-Anness 2C). Din ma tikkostitwixxix impenn mill-qorti biex taċċetta li tagħmel dawn is-servizzi/ix-xogħlijiet u tista' tinbidel maż-żmien skont il-bżonn.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-baġit tal-Unjoni Ewropea

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet tat-TVAK u sanitarji

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50720000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sħana ċentrali
50730000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ gruppi tat-tkessieħ
45330000 Xogħlijiet tal-kanen u katusi sanitarji
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg-Kirchberg, IL-LUSSEMBURGU

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi ta' manutenzjoni koperti minn dan il-kuntratt huma dawn li ġejjin:

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni preventiva,

— l-operazzjonijiet kollha ta' manutenzjoni korrettiva,

— is-servizzi kollha ta' tmexxija,

— is-servizzi kollha ta' għajnuna fl-immaniġġjar ambjentali,

— l-għajnuna waqt verifiki perjodiċi mwettqa mill-korp approvat.

Dawn is-servizzi jridu jsiru tul il-kuntratt kollu skont il-ħtiġijiet tal-Qorti.

Ix-xogħlijiet tat-TVAK / sanitarji addizzjonali, li mhumiex relatati ma' interventi koperti mis-servizzi ta' manutenzjoni, li l-ħtieġa tagħhom se tirriżulta matul il-kuntratt, jikkonċernaw partikolarment il-modifiki żgħar u/jew proġetti ta' organizzazzjoni mill-ġdid jew ta' tiġdid jew is-sorveljanza ta' xogħlijiet imwettqa minn kumpanija terza. Il-modifiki żgħar jistgħu jitwettqu matul il-kuntratt skont il-ħtiġijiet tal-Qorti, filwaqt li l-proġetti ta' organizzazzjoni mill-ġdid jew ta' tiġdid huma operazzjonijiet iktar kumplessi li jeħtieġu l-intervent ta' ħafna intrapriżi. Kull wieħed minn dawn il-proġetti se jitwettaq darba biss matul il-kuntratt.

Il-lista tal-installazzjonijiet prinċipali kkonċernati fil-kuntratt tinsab fl-Anness 2A. Id-deskrizzjoni teknika u kwantitattiva tagħhom tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Din il-lista mhijiex dettaljata u, fejn meħtieġ, għandha tkun kompluta mill-kuntrattur. L-installazzjonijiet kollha huma preżunti li jinsabu fi stat ta' funzjonament tajjeb. It-tagħmir, l-installazzjonijiet u l-aċċessorji kollha mehmuża jitqiesu bħala parti integrali mill-installazzjonijiet.

Il-Qorti waqqfet lista stmata u mhux dettaljata ta' servizzi u provvisti li jistgħu jintalbu mill-Qorti kemm fil-kuntest tal-manutenzjoni korrettiva kif ukoll fil-kuntest tax-xogħlijiet marbuta ma' dan il-kuntratt (l-Anness 2C). Din ma tikkostitwixxix impenn mill-qorti biex taċċetta li tagħmel dawn is-servizzi/ix-xogħlijiet u tista' tinbidel maż-żmien skont il-bżonn.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-baġit tal-Unjoni Ewropea

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 205-467118
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: SG2 675 Lot 1
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet elettriċi

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
14/01/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Socom SA
Indirizz postali: 10, rue du Commerce
Belt: Foetz
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-3895
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 5 000 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 3 984 999.26 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

Manutenzjoni mekkaniku tas-sistemi tat-tifi - Interventi f'waqthom ta' manutenzjoni – 2-5 %

Kontroll tal-aċċess - Interventi f'waqthom ta' manutenzjoni – 2-5 %

Manutenzjoni u tiswija tal-imħażen

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: SG2 675 Lot 2
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Il-manutenzjoni tal-installazzjonijiet u x-xogħlijiet tat-TVAK u sanitarji

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
16/01/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 0
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: a+p kieffer omnitec Sàrl
Indirizz postali: 7-9, rue Guillaume Kroll
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1882
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 5 900 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 5 600 450.93 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

Teħid u analiżi tal-ilma

Detezzjoni ta' gass

Manutenzjoni tas-sistemi tat-trattament tal-ilma

Tneħħija tal-grass mill-istallazzjonijiet tal-kċina

Xogħlijiet ta' iżolament, ta' tisħin u ta' kontroll ta' nirien

Manutenzjoni ta' installazzjonijiet ta' tixrid tal-ilma (sprinkler)

Tindif għat-tneħħija ta' grass u ta' żjut

Iżolament u ssikkar ta' kontroll ta' nirien

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha jsir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Service des appels d'offres et contrats
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-45540
Faks: +352 4398-46955
Indirizz tal-Internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/01/2019