Servizzi - 460332-2016

28/12/2016    S250

in-Netherlands-L'Aja: Servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol lill-Eurojust

2016/S 250-460332

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Eurojust
Indirizz postali: Maanweg 174
Belt: L'Aja
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Kodiċi postali: 2516 AB
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@eurojust.europa.eu
Telefown: +31 704125657
Faks: +31 704125585
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2054
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2054
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol lill-Eurojust.

Numru ta' referenza: 2016/EJ/04/PO.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
85140000 Servizzi varji tas-saħħa
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' din il-proċedura tal-ksib hu l-provvista ta' servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol lill-Eurojust, kif deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

Il-kuntrattur se jkun meħtieġ jipprovdi s-servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol kollha li ġejjin:

1) eżami mediku ta' qabel l-impjieg tal-kandidati li jintagħżlu;

2) kontroll mediku annwali tal-membri tal-persunal tal-Eurojust;

3) servizzi rrelatati mal-assenzi tal-membri tal-persunal (pakkett bażiku ta' assenteiżmu);

4) servizzi tas-saħħa mentali;

5) ergonomija;

6) vaċċini kontra l-influwenza;

7) proċeduri ta' invalidità;

8) proċeduri ta' arbitraġġ.

Barra minn hekk jistgħu jkunu offruti servizzi b'għażla minn dak li jitfa' l-offerta.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 360 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
85147000 Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-iskop ta' din il-proċedura tal-ksib hu l-provvista ta' servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol lill-Eurojust, kif deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 360 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QtK (Qafas ta' Kuntratt) għandu tul ta' żmien inizjali ta' 24 xahar u se jiġġedded awtomatikament darbtejn (2) għal 12-il xahar kull darba, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas 3 xhur qabel it-tmiem tal-perijodu kurrenti. It-tiġdid ma jbiddilx jew jipposponi kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 09/02/2017
Ħin lokali: 13:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 5 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/02/2017
Ħin lokali: 14:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-kandidati jistgħu jniżżlu d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti u kull tagħrif addizzjonali mis-sit tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu

Hija r-responsabbiltà tal-kandidat li jiċċekkja għall-aġġornamenti u l-modifiki matul il-proċedura ta' ksib.

L-offerti jridu jiġu sottomessi f'wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Meta wieħed jikkonsidra li l-ilsien li bih taħdem l-Eurojust huwa l-Ingliż, l-Eurojust japprezza ħafna li jirċievi offerti bl-Ingliż.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Eurojust
Indirizz postali: PO Box 16183
Belt: L'Aja
Kodiċi postali: 2500 BD
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@eurojust.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/12/2016