Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 461084-2018

20/10/2018    S203

Malta-Grand Harbour Valletta: Il-Provvista u l-Installazzjoni ta' Kejbils għal Servizzi ta' Netwerks għal Dejta Passiva u Elettriċi

2018/S 203-461084

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
Indirizz postali: MTC Block A, Winemakers Wharf
Belt: Grand Harbour Valletta
Kodiċi NUTS: MT0 MALTA
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4090
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Asil

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Provvista u l-Installazzjoni ta' Kejbils għal Servizzi ta' Netwerks għal Dejta Passiva u Elettriċi

Numru ta' referenza: EASO/2018/691
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
45314300 Stallazzjoni ta’ l-infrastruttura tal-cable
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Proċedura ta' ksib miftuħa għall-konklużjoni ta' qafas ta' kuntratt għall-provvista u l-installazzjoni ta' kejbils għal servizzi ta' netwerks għal dejta passiva u elettriċi.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 358 050.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-kwartieri ġenerali tal-EASO f'Malta:

— Winemakers Wharf,

— Grand Harbour Valletta,

— MRS 1917,

— MALTA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Proċedura ta' ksib miftuħa għall-konklużjoni ta' qafas ta' kuntratt għall-provvista u l-installazzjoni ta' kejbils għal servizzi ta' netwerks għal dejta passiva u elettriċi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 358 050.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-perijodu għat-twettiq tax-xogħlijiet speċifikati fil-kuntratt jista' jiġġedded awtomatikament darbtejn (2) għal perijodu ta' 12-il xahar sakemm ma jintbagħatx avviż bil-miktub għall-kuntrarju minn waħda mill-partijiet u jkun irċevut mill-parti l-oħra tliet xhur qabel id-data tal-għeluq tal-perijodu kuntrattwali.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-EASO jirriżerva d-dritt li jżid il-valur stmat tal-qafas ta' kuntratt, b'50 %, bi qbil mal-Artikolu 85 tar-Regolament Finanzjarju tal-EASO u l-Artikolu 164(5)(f) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/11/2018
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/11/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

EASO premises, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti awtorizzati għal kull min jitfa' offerta, innotifikati minn qabel lill-EASO fuq contracts@easo.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4302-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/10/2018