Servizzi - 465484-2016

31/12/2016    S253

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt ta' servizz interistituzzjonali għal attivitajiet irrelatati aħjar mar-Regolazzjoni

2016/S 253-465484

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2085
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt ta' servizz interistituzzjonali għal attivitajiet irrelatati aħjar mar-Regolazzjoni.

Numru ta' referenza: EASME/EMFF/2016/029.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79410000 Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME, bħala l-awtorità mexxejja li qiegħda toħroġ il-kuntratt, tixtieq tidħol f'mhux iżjed minn 3 oqfas ta' kuntratti f'ordni ta' prijorità, għal-kull lott, bil-lottijiet ikunu:

l-1 lott: il-politika komuni dwar is-sajd, minbarra d-dimensjoni internazzjonali tagħha, u

it-2 lott: il-politika marittima integrata.

L-objettiv ġenerali hu li jipprovdi għajnuna lid-DĠ tal-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fit-twettiq ta' attivitajiet irrelatati aħjar mar-Regolazzjoni taħt il-politika komuni dwar is-sajd u l-politika marittima integrata. Is-sejħa għall-offerti timmira li tagħżel kuntratturi kapaċi jipprovdu ħila esperta li se tkun użata fuq talba permezz ta' talbiet speċifiċi għal servizz.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 11 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-politika komuni dwar is-sajd, minbarra d-dimensjoni internazzjonali tagħha

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71351900 Servizzi ta' ġeoloġija, oċeanografija u idroloġija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, bl-eċċezzjoni meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi koperti jikkonsistu fl-għajnuna lid-dipartimenti tal-Kummissjoni fit-twettiq ta':

— evalwazzjonijiet retrospettivi, inklużi verifiki ta' kemm huma xierqa,

— evalwazzjonijiet prospettivi inkluż valutazzjonijiet tal-impatt,

— konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati, u

— valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji assoċjati mal-politiki eżistenti u futuri u/jew miżuri regolatorji b'mod partikolari fir-rigward ta' piżijiet amministrattivi,

fl-oqsma tal-politika komuni dwar is-sajd (CFP), minbarra d-dimensjoni internazzjonali tagħha.

Ix-xogħlijiet deskritti hawn fuq huma indikattivi u xogħlijiet oħrajn fir-rigward tal-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt tas-CFP jistgħu jintalbu skont il-ħtiġijiet tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 6 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd għall-2016.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-politika marittima integrata

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71351900 Servizzi ta' ġeoloġija, oċeanografija u idroloġija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, bl-eċċezzjoni meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi koperti jikkonsisti fl-għajnuna lid-dipartimenti tal-Kummissjoni fit-twettiq ta':

— evalwazzjonijiet retrospettivi, inkluż verifiki ta' kemm huma xierqa,

— evalwazzjonijiet prospettivi inkluż valutazzjonijiet tal-impatt,

— konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati, u

— valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji assoċjati mal-politiki eżistenti u futuri u/jew miżuri regolatorji b'mod partikolari fir-rigward ta' piżijiet amministrattivi,

fl-oqsma tal-politika marittima integrata (IMP).

Ix-xogħlijiet deskritti hawn fuq huma indikattivi u xogħlijiet oħrajn fir-rigward tal-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt tas-IMP jistgħu jintalbu skont il-ħtiġijiet tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd għall-2016.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 28/02/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/03/2017
Ħin lokali: 10:30
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, room COV10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/12/2016