Conarthaí Chomhch... - 465489-2016

31/12/2016    S253

Éire-Baile Átha Cliath: Seirbhísí éagsúla

2016/S 253-465489

Fógra faisnéise roimh ré

Is chun críocha faisnéise amháin an fógra seo

Seirbhísí

Rechtsgrundlage:
Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm agus seoltaí
Ainm oifigiúil: Eurofound — An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú
Seoladh poist: Wyattville Road, Loughlinstown
Baile: Dublin
Cód NUTS: IE021 Dublin
Cód poist: D18 K65
Tír: Éire
Teagmhálaí: Lidia Jankowska
Ríomhphost: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Guthán: +353 12043247
Facs: +353 12826456
Seoladh/seoltaí idirlín:
Príomhsheoladh: http://www.eurofound.europa.eu
Seoladh phróifíl an cheannaitheora: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement
I.2)Faisnéis faoi chomhsholáthar
Tá an conradh á dhámhachtain ag comhlacht lárnach ceannaigh
I.3)Cumarsáid
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó an seoladh thuasluaite
I.4)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.5)Príomhghníomhaíocht
Gníomhaíocht eile: Beartas sóisialta.

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

10 staidéar tíre (ina bhfuil agallaimh) lena gclúdaítear na 5 bhraisle IR phríomhúla.

Uimhir thagartha: 170201.
II.1.2)Príomhchód CPV
73210000 Research consultancy services - RB03 - DA03
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Déanfaidh Eurofound iniúchadh ar na naisc leibhéil idir idirphlé Eorpach agus leibhéil náisiúnta ar an leibhéal trasearnála agus earnála. Déanfar iniúchadh ar an gcaidreamh idir cleamhnaithe náisiúnta na gceardchumann Eorpach agus na n-eagraíochtaí fostóirí agus forbairtí ar leibhéal an AE ó pheirspictíocht 'ó bhun aníos'. cá mhéad agus atá gníomhaithe náisiúnta feasach faoin idirphlé sóisialta Eorpach, agus cá mhéad spéis atá acu i ngnóthaí Eorpach agus cá mhéad tionchar atá acu ina leith? Roghnófar peirspictíocht 'ó bharr anuas' agus an dóigh a ndéantar faisnéis a shreabhadh síos ón leibhéal Eorpach go dtí an leibhéal náisiúnta freisin d'fhonn faisnéis iomlán a sholáthar ar an dóigh a ndéantar comhordú idir an leibhéal AE agus an leibhéal náisiúnta a oibriú. Féadtar gníomhaithe idirphlé shóisialta a threorú leis an bhfianaise arna soláthar i dtreo réimsí ina bhféadfaí idirphlé sóisialta a dhéanamh níos éifeachtúla trí dheaslabhairt níos fearr idir na leibhéil éagsúla.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 80 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Clúdófar na 5 bhraisle IR chlasaiceacha uile (corparáideachas eagraithe, comhpháirtíocht shóisialta, stát-láraithe polaraithe, iolrachas liobrálach, ilroinnte/stát-láraithe), ach ag an am céanna beidh fócas ar leith ar na Ballstáit atá buailte ar an mbealach is measa ag an ngéarchéim eacnamaíoch.

1. Léirmheas litríochta ar airteagail acadúla agus ar dhoiciméid bheartais institiúidí AE agus comhpháirtithe sóisialta.

2. 10 staidéar tíre lena gclúdaítear na 5 bhraisle IR phríomhúla, ach ag an am céanna le fócas ar na Ballstáit a d'aontaigh in 2004/2007/2013 agus ar na cinn atá buailte ar an mbealach is measa ag an ngéarchéim eacnamaíoch.

3. Agallaimh (leath-struchtúrtha) le gníomhaithe ar an leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta.

4. Ceardlann le saineolaithe chun an dréacht-tuarascáil a phlé.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
03/05/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Seirbhísí bróicéireachta árachais a sholáthar.

Uimhir thagartha: 171902.
II.1.2)Príomhchód CPV
66513000 Legal insurance and all-risk insurance services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Táthar ag súil go mbainfidh an tairgeoir rathúil úsáid as a chuid eolais ar an margadh árachais agus as a thaithí ghairmiúil chun an luach is fearr ar airgead a sholáthar maidir le clúdach árachais do Eurofound.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 148 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
66515200 Property insurance services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Cuimsítear na tascanna a leanas sa tseirbhís chonraithe:

1. comhairle árachais ghairmiúil neamhspleách maidir leis na nithe a leanas, m.sh.:

— clúdach árachais atá infheidhme agus oiriúnach chun riachtanais Eurofound a chlúdach,

— stádas reatha an mhargaidh árachais agus conas riachtanais Eurofound a chur i láthair d'árachóirí ar an mbealach is fearr,

— oiriúnacht agus stádas na soláthraithe árachais go léir atá molta;

2. riachtanais Eurofound maidir le clúdach árachais a mhargú ar aon dul le straitéisí comhaontaithe roimh gach athnuachan;

3. riachtanais Eurofound maidir le clúdach árachais a shocrú le soláthraithe árachais oiriúnacha;

4. bainistíocht agus riarachán leanúnach ar chlúdach árachais Eurofound;

5. seirbhísí láimhseála agus bainistíochta éileamh.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
13/02/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Obair ócáideach — saintréithe agus impleachtaí.

Uimhir thagartha: 170104.
II.1.2)Príomhchód CPV
73210000 Research consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Fianaise a sholáthar maidir le 'obair ócáideach':

• an rialáil uirthi sna Ballstáit,

• a mhéad agus a mbaintear úsáid aisti agus saintréithe na ndaoine a bhfuil baint acu léi (le haghaidh Ballstát ina bhfuil foinsí sonraí iontaofa le fáil),

• na himpleachtaí maidir le dálaí oibre agus cosaint shóisialta, agus fócas ar chonarthaí uaireanta nialais agus an-ghearr-ama.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 110 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Anailís cháilíochtúil ar na cineálacha oibre ócáidí atá leitheadúil i mBallstáit roghnaithe den Aontas Eorpach agus ar na creata rialála a bhaineann leo (dlí saothair nó comhaontuithe comhchoiteanna), lena n-áirítear iniúchtaí maidir le cé acu an ndéantar nó nach ndéantar obair ócáideach a chur i bhfeidhm ar dhóigh chalaoiseach:

• anailís cháilíochtúil ar obair ócáideach ar an leibhéal náisiúnta: iarrfar ar an gconraitheoir freisin na sonraí atá ar fáil ar obair ócáideach ar an leibhéal náisiúnta a bhailiú, a chomhthiomsú agus a anailísiú (agus an 'sainmhíniú' ar obair ócáideach agus modheolaíocht bhailiú na sonraí á sonrú freisin),

• cás-staidéir ar obair ócáideach: mar thríú tasc, déanfaidh an conraitheoir agallaimh cháilíochtúla le hoibrithe agus le fostóirí atá rannpháirteach in obair ócáideach d'fhonn a gcuid spreagthaí a iniúchadh agus a léiriú maidir leis an bhfoirm sin d'fhostaíocht a roghnú mar aon leis na himpleachtaí i dtaca le dálaí oibre, cosaint shóisialta agus cearta fostaíochta (agus ionadaíocht san áireamh) le haghaidh na bhfostaithe atá buailte.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
15/02/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Seirbhísí measúnaithe agus seirbhísí um shástacht custaiméirí a sholáthar.

Uimhir thagartha: 171910.
II.1.2)Príomhchód CPV
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Is é cuspóir foriomlán an ghlao seo ar thairiscintí seirbhísí um aiseolas ó chustaiméirí (beart1) agus seirbhísí measúnaithe (beart 2) a sholáthar do Eurofound maidir leis na cláir agus gníomhaíochtaí oibre dá chuid lena n-áirítear saineolas agus comhairleacht a sholáthar d'fhonn tionscadal, clár agus beartas inmheánach Eurofound a neartú. Táthar ag súil go ndéanfaidh na conraitheoirí a chlúdóidh an dá bheart seirbhísí tráthúla agus ardchaighdeáin a sholáthar a sheachadfar ag saineolaithe cáilithe.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 220 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá
II.2)Cur síos
II.2.1)Teideal:

Seirbhísí measúnaithe

Uimhir an bhirt: 1
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79419000 Evaluation consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Is éard atá i gceist leis an tasc seo go ndéanfadh an conraitheoir cúnamh a sholáthar d'Eurofound i gcur chun feidhme gníomhaíochtaí measúnaithe. Baineann na tascanna seo de ghnáth le hionchur saineolaithe seachtracha a sholáthar d'fheidhm measúnaithe inmheánach Eurofound i gcur chun feidhme tascanna measúnaithe, agus measúnú ar fhorbairt acmhainní ag Eurofound a fheabhsú, maidir le cláir, tionscadail Eurofound, agus — mar ghné nua — ina theannta sin, maidir le cumas Eurofound gníomhaíochtaí measúnaithe beartas a fheidhmiú, lena n-áirítear athbhreithnithe beartas cuimsitheacha a dhéanamh ar bhonn rialta agus measúnú i leith na mbeartas nuair is féidir.

Déantar tascanna de ghnáth trí chomhcheangal d'acmhainní inmheánacha agus seachtracha. Beifear ag súil go mbeidh conraitheoirí ag obair i gcomhfhoirne tionscadail i dteannta le measúnú inmheánach Eurofound agus leis an bhfoireann eile de réir mar is gá.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.2)Cur síos
II.2.1)Teideal:

Clár maidir le sásamh custaiméirí agus aiseolas ó chustaiméirí

Uimhir an bhirt: 2
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79342311 Customer satisfaction survey
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Seirbhísí le haghaidh aiseolas ó chustaiméirí:

—suirbhé um aiseolas ó chustaiméirí,

— painéil custaiméirí agus modhanna eile chun aiseolas a fháil ó chustaiméirí,

— fócasghrúpaí custaiméirí/úsáideoirí,

— innéacs bliantúil um shástacht custaiméirí,

— teastaíonn tuairisciú ar thorthaí le haghaidh na seirbhísí uile a iarrtar,

— seirbhísí ad hoc.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
15/03/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Iarmhairtí ar fhostaíocht a bhaineann le nuáil phoiblí nó bunaithe ar chomhpháirtithe sóisialta.

Uimhir thagartha: 170602.
II.1.2)Príomhchód CPV
73210000 Research consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun measúnú a sholáthar ar iarmhairtí cruthaithe fostaíochta a bhaineann le bearta tacaíochta um nuáil phoiblí.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 80 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Déanfaidh an conraitheoir príomhthorthaí gach measúnaithe/meastóireachta a achoimriú agus léireoidh sé an bhaint idir na hiarmhairtí ar fhostaíocht agus saintréithe na n-ionstraimí tacaíochta. Trí anailís chomparáideach déanfaidh an conraitheoir ceachtanna a foghlaimíodh a dhíorthú maidir le héifeachtacht agus éifeachtúlacht na tacaíocht sainiúla don fhostaíocht (cineálacha díobh), is é sin plé a dhéanamh ar an méid a oibríonn agus nach n-oibríonn, agus na creata sainiúla á dtabhairt san áireamh.

— Is é aidhm an chleachtaidh seo iniúchadh a dhéanamh ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht na n-ionstraimí tacaíochta poiblí nó bunaithe ar chomhpháirtithe sóisialta sin don nuáil maidir leis na hiarmhairtí ar fhostaíocht is spriocanna dá gcuid.

— Ní mór iarrachtaí a thiomnú freisin don nasc idir an bhfostaíocht arna breathnú agus chun measúnú a dhéanamh ar cháilíocht na measúnuithe/na meastóireachtaí.

Déanfar na dréacht-torthaí a chur i láthair agus a phlé i gceardlann saineolaithe/páirtithe leasmhara in 2018.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta idirbheartaithe a bheidh ann, agus tá a thuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
10/04/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Slua-fhostaíocht — iniúchadh ar na dálaí fostaíochta agus oibre a bhaineann le cineálacha sainiúla d'ardáin ar líne maidir le hobair íoctha.

Uimhir thagartha: 170904.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun anailís a dhéanamh ar 'shlua-fhostaíocht', ar an rialáil ina leith sna Ballstáit agus ar na himpleachtaí maidir le dálaí oibre agus cosaint shóisialta

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 80 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Taighde deisce: léirmheas ar airteagail acadúla, staidéir taighde agus doiciméid bheartais:

• agallaimh le saineolaithe: agallaimh cháilíochtúla leathchaighdeánaithe le saineolaithe (m.sh. dlí saothair, árachas sóisialta, ceardchumainn, eagraíochtaí gnó) ó thimpeall ar 5 Bhallstát den AE d'fhonn iniúchadh a dhéanamh ar na dálaí a bhaineann le slua-fhostaíocht,

• cás-staidéir: déanfar agallaimh le slua-fhostaithe, agus treoirlíne agallaimh leathchaighdeánaithe á leanúint, chun na dálaí oibre dá gcuid a iniúchadh,

• comhthiomsú anailíseach: déanfar an fhaisnéis a bhaileofar trí thaighde deisce, agallaimh le saineolaithe agus cás-staidéir a chomhthiomsú agus a anailísiú.

• ceardlann le saineolaithe/páirtithe leasmhara: tabharfar cuireadh do thimpeall ar 10–15 saineolaithe (mar shampla, saineolaithe ar an margadh saothair, ceardchumainn, eagraíochtaí gnó).

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
10/05/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Plean TFC straitéiseach: 2017–2020.

Uimhir thagartha: 171904.
II.1.2)Príomhchód CPV
72222100 Information systems or technology strategic review services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

— Plean TFC straitéiseach a fhorbairt d'fhonn comhfhogasú le cláir oibre Eurofound.

— Nuashonruithe bliantúla ar an bplean sin.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 90 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
72222000 Information systems or technology strategic review and planning services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Is iad príomhghnéithe an phlean seo go ndéanfar na nithe a leanas leis:

— straitéis agus cur chuige a dhearadh d'fhonn comhfhogasú le cláir oibre Eurofound,

— anailís a dhéanamh ar stádas TFC Eurofound agus moltaí a mholadh,

— treochtaí agus teicneolaíochtaí nua a shainaithint le haghaidh TFC a fhorbairt,

— cuidiú le bogearraí agus crua-earraí a roghnú chun riachtanais Eurofound a chomhlíonadh.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
03/05/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Táscairí maidir le deighilt mhargadh an tsaothair agus na beartais chun í a chomhrac.

Uimhir thagartha: 170401.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Taighde a thionscnamh ar an gcoincheap de dheighilt mhargadh an tsaothair, táscairí maidir le deighilt mhargadh an tsaothair agus na beartais chun í a chomhrac atá á gcur chun feidhme san Eoraip.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 100 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Cad iad na gnéithe is géire agus is ábhartha de dheighilt le haghaidh táscairí deighilte atá ábhartha do bheartas a chruthú agus cad iad na cinn atá ar fáil i bhfoinsí staitistiúla atá ann? Conas is féidir na táscairí sin a chomhcheangal ar an mbealach is fearr chun roinnt beart foriomlán de dheighilt a sholáthar? Beartais a léarscáiliú a forbraíodh le déanaí chun deighilt mhargadh an tsaothair a chomhrac.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta idirbheartaithe a bheidh ann, agus tá a thuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
03/05/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Iarmhairt uathoibriú seirbhísí ar fhostaíocht.

Uimhir thagartha: 170902.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Teicneolaíochtaí lena n-athraítear an timpeallacht a shainaithint i seirbhísí trí thaighde cás-staidéir.

Chun anailís a dhéanamh ar iarmhairt uathoibriú seirbhísí ar fhostaíocht.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 130 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Is é a bheidh i gceist le príomhchuid na hoibre faisnéis a chomhthiomsú, a ghiniúint agus a anailísiú maidir le gach ceann de na teicneolaíochtaí roghnaithe. Seo a leanas roinnt de na modhanna atá le húsáid:

• taighde deisce: sonraí foilsithe, tuarascálacha, litríocht speisialaithe, srl a chomhthiomsú agus a anailísiú,

• agallaimh le cleachtóirí: nuálaithe iad féin den phríomhchuid (eolaithe, teicneoirí agus fiontraithe); ach comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe rialtais freisin,

• sainaithint agus anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar chásanna sainiúla de chuideachtaí, córais nuála áitiúla nó nuálaithe aonair, a bheidh le húsáid mar shamplaí i ngach ceann de na staidéir shainiúla ar theicneolaíocht.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
15/05/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Iontaoibh in institiúidí sa 21ú haoise — anailís ar shonraí an 4ú EQLS.

Uimhir thagartha: 170702.
II.1.2)Príomhchód CPV
79311300 Survey analysis services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun anailís dhomhain a sholáthar ar fhorbairtí i sochaithe Eorpacha i dtéarmaí iontaoibh in institiúidí.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 60 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services - DA03
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Is mian le Eurofound conradh a dhéanamh ar a mbeidh tuarascáil ina toradh air lena n-áireofar léirmheas ar litríocht taighde maidir le treochtaí in iontaoibh in institiúidí san Eoraip. Úsáidfear sonraí ón EQLS agus ó shuirbhéanna sóisialta eile chun na treochtaí thar am a léiriú agus a anailísiú, agus déanfar athbhreithniú a tháirgeadh ar na treochtaí san Eoraip ó 2000. Breithneofar torthaí ó thaighde maidir le tíortha nó réigiúin eile le haghaidh comparáide, ag brath ar infhaighteacht agus inchomparáideacht na sonraí.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
13/09/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Comhtháthú sóisialta agus folláine — anailís ar shonraí an 4ú EQLS.

Uimhir thagartha: 170703.
II.1.2)Príomhchód CPV
79311300 Survey analysis services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

— Chun anailís dhomhain a sholáthar ar fhorbairtí i sochaithe Eorpacha i dtéarmaí an chomhtháthaithe shóisialta agus teannais shóisialta, agus i dtéarmaí eisiamh sóisialta meabhairbhraite agus rannpháirtíocht an phobail.

— Chun anailís a dhéanamh ar na naisc idir saintréithe sochaíocha (cáilíocht na sochaí) agus folláine grúpaí sóisialta éagsúla.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 55 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Déanfaidh an conraitheoir tuarascáil a scríobh lena ndéanfar léargas achomair ar chineálacha cur chuige le déanaí maidir le comhtháthú sóisialta a thomhas san Eoraip. I dtéarmaí anailís eimpíreach a dhéanamh, déanfar tuairisciú léi ar 28 dtír AE agus clúdófar 2 ghné:

— an pheirspictíocht aonair — lena n-áirítear na míreanna a leanas: comhtháthú sóisialta meabhairbhraite, folláine mheabhrach, mothú neamhdhiongbháilteachta agus mothú muintearais,

— saintréithe sochaíocha — lena n-áirítear iontaoibh i ndaoine agus teannais sa tsochaí.

Clúdófar athruithe thar am leis an tuarascáil maidir le teannais mheabhairbhraite a bhfuil sonraí treochta ar fáil ina leith san EQLS (rinneadh teannais mheabhrairbhraite idir daoine bochta agus daoine saibhre, lucht bainistíochta agus oibrithe, fir agus mná, daoine óga agus seandaoine agus idir grúpaí cine/eitneacha éagsúla i ngach ceann de na 4 shraith den EQLS; i measc na míreanna a cuireadh léi níba dhéanaí tá grúpaí reiligiúnacha éagsúla agus daoine a bhfuil gnéaschlaonadh éagsúil acu).

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
13/06/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

An 4ú suirbhé Eorpach ar chuideachtaí a ullmhú agus a chur chun feidhme.

Uimhir thagartha: 161016.
II.1.2)Príomhchód CPV
79311300 Survey analysis services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun dearadh an tsuirbhé a thabhairt chun críche agus sonraíochtaí tairisceana a dhréachtú.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 100 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Ar an mbonn tuisceana go gcuirfear tús le hobair allamuigh sa dara leath de 2018, in 2017 ní mór na príomhchéimeanna maidir le forbairt an cheistneora mar aon leis na sonraíochtaí tairisceana a ghlacadh agus ní mór cinneadh faoi dhearadh an tsuirbhé a dhéanamh. San áireamh leis sin tá léirmheas críochnúil ar litríocht le déanaí maidir leis na príomhábhair atá le clúdach leis an ECS. Ba cheart do chonraitheoirí páipéir chúlra a ullmhú lena ndéanfar léirmheas ar litríocht agus ar chláir oibre beartais.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
13/06/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Naisc idir stádas fostaíochta agus dálaí oibre.

Uimhir thagartha: 170105.
II.1.2)Príomhchód CPV
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Fianaise a sholáthar ar na naisc idir stádas na fostaíochta (agus conradh san áireamh) agus dálaí oibre (bunaithe ar shonraí EWCS) atá ábhartha d'fhonn inbhuanaitheacht oibre a chinntiú thar an tsaolré.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 60 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
72316000 Data analysis services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Léirmheas litríochta, anailís staitistiúil ar EWCS agus LFS, ábhair ionchuir thrípháirtigh maidir le cásanna a mhionsaothrú agus athbhreithniú ar an gcreat.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
05/07/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Seirbhísí oiliúna teanga a sholáthar.

Uimhir thagartha: 171901.
II.1.2)Príomhchód CPV
80580000 Provision of language courses - DA03
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Táthar ag súil leis go soláthróidh an tairgeoir seirbhísí oiliúna teanga d'fhoireann uile Eurofound, trí oiliúint ranga, trí oiliúint aonair nó trí ríomhfhoghlaim, ar leibhéal iomchuí an fhoghlaimeora tríd an modh oideolaíoch (trí na modhanna oideolaíocha) is oiriúnaí a úsáid. Ba cheart go mbeadh tástálacha deimhnithe le haghaidh leibhéal B2 (CEFR) ar fáil le haghaidh Fraincise, Iodáilise agus Gearmáinise ar a laghad. I bprionsabal, d'fhéadfadh oiliúint teanga a bheith de dhíth i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE, go háirithe i gcomhthéacs 'riachtanas le haghaidh tríú teanga roimh ardú céime'.

Más gá, ba cheart go mbeadh an tairgeoir in ann tástálacha teanga a tháirgeadh agus cúrsaí sainiúla um scríobh tuarascálacha eolaíochta agus cóitseáil a sholáthar d'fhoireann taighde Eurofound nach cainteoirí Béarla dúchais iad.

Táthar ag súil leis go ndéanfaidh an tairgeoir tuarascáil mhíosúil faoi dhul chun cinn agus faoi fhreastal gach foghlaimeora aonair. Déanfaidh an tairgeoir na seisiúin oiliúna a eagrú laistigh d'áitreabh Eurofound trí idirchaidreamh a dhéanamh idir na hoiliúnóirí teanga agus na foghlaimeoirí agus cuirfidh sé dátaí comhaontaithe na hoiliúna uile in iúl d'aonad acmhainní daonna (HR) Eurofound.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 120 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
80530000 Vocational training services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Ag áitreabh Eurofound.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Táthar ag súil leis go soláthróidh an tairgeoir seirbhísí oiliúna teanga d'fhoireann uile Eurofound, trí oiliúint ranga, trí oiliúint aonair nó trí ríomhfhoghlaim, ar leibhéal iomchuí an fhoghlaimeora tríd an modh oideolaíoch (trí na modhanna oideolaíocha) is oiriúnaí a úsáid. Ba cheart go mbeadh tástálacha deimhnithe le haghaidh leibhéal B2 (CEFR) ar fáil le haghaidh Fraincise, Iodáilise agus Gearmáinise ar a laghad. I bprionsabal, d'fhéadfadh oiliúint teanga a bheith de dhíth i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE, go háirithe i gcomhthéacs 'riachtanas le haghaidh tríú teanga roimh ardú céime'.

Más gá, ba cheart go mbeadh an tairgeoir in ann tástálacha teanga a tháirgeadh agus cúrsaí sainiúla um scríobh tuarascálacha eolaíochta agus cóitseáil a sholáthar d'fhoireann taighde Eurofound nach cainteoirí Béarla dúchais iad.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
12/07/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Cruthú fostaíochta faoi chineál na heagraíochta (iarmhairtí ar fhostaíocht a bhaineann le bearta tacaíochta nuála bunaithe ar chomhpháirtithe sóisialta).

Uimhir thagartha: 170603.
II.1.2)Príomhchód CPV
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun measúnú a sholáthar ar iarmhairtí cruthaithe fostaíochta a bhaineann le bearta tacaíochta um nuáil phoiblí.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 95 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79419000 Evaluation consultancy services
79311410 Economic impact assessment
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Measúnuithe/meastóireachtaí ar na hionstraimí tacaíochta nuála arna sainaithint (nó, ag brath ar líon na n-ionstraimí arna sainaithint, rogha díobh) agus chun athbhreithniú córasach a dhéanamh ar na measúnuithe/meastóireachtaí atá ar fáil. Is é príomhchuspóir an chleachtaidh seo iniúchadh a dhéanamh ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na n-ionstraimí tacaíochta nuála bunaithe ar chomhpháirtithe sóisialta maidir leis na hiarmhairtí ar fhostaíocht is spriocanna dá gcuid (go hidéalach — más ann dá leithéid d'fhaisnéis — idirdhealú á dhéanamh idir iarmhairtí gearrthéarma agus fadtéarma, is é sin a gcuid inbhuanaitheachta). Ina dhiaidh sin is uile, ní mór iarracht éigin a thiomnú don nasc idir na hiarmhairtí breathnaithe ar fhostaíocht agus éifeachtúlacht na n-ionstraimí sa mhéid is go ndéantar nuáil a fheabhsú iarbhír leis na bearta. Déanfaidh an conraitheoir príomhthorthaí gach measúnaithe/meastóireachta a achoimriú agus léireoidh sé an bhaint idir na hiarmhairtí ar fhostaíocht agus saintréithe na n-ionstraimí tacaíochta.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
19/07/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Bearta tacaíochta a léarscáiliú agus a mheasúnú le haghaidh oibrithe iomarcacha.

Uimhir thagartha: 170402.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services - DA03
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Beidh fócas an taighde ar bhearta a ghlactar chun cuidiú le fostaithe dífhostaithe poist nua a aimsiú. Beidh fócas ar leith ar iomarcaíochtaí comhchoiteanna, bearta atá dírithe ar oibrithe níos sine agus roghnú na mbeart tacaíochta sin ag an spriocghrúpa. Is é a bheidh sa toradh deiridh tuarascáil faoi bhearta tacaíochta i gcás iomarcaíochtaí agus fócas ar oibrithe níos sine (2018).

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 80 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79419000 Evaluation consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Iarrfar ar an gconraitheoir tíopeolaíocht a fhorbairt maidir le bearta a bhfuil mar aidhm shainráite acu cuidiú le hoibrithe níos sine atá buailte ag dífhostú agus chun tuairiscí gearra a sholáthar ar bhearta maidir le gach ceann de na catagóirí. Déanfar samplaí léiritheacha (m.sh. na cinn is spéisiúla, is nuála agus is éifeachtaí) a roghnú le haghaidh anailísiú breise maidir le 'conas a oibríonn', .i. saintréithe agus coinníollacha creatlaí na mbeart. San áireamh leis an anailís sin ba cheart go mbeadh comhcheangal de cineálacha cur chuige cainníochtúla (na sonraí atá ar fáil) agus cáilíochtúla (agallaimh le saineolaithe). Ba cheart go mbeadh pointeoirí beartais ina dtoradh ar anailís chomparáideach ar na samplaí léiritheacha maidir leis na bearta is bríche chun cuidiú le hoibrithe níos sine dífhostaithe.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus beidh a thuilleadh faisnéise ar fáil in am is i dtráth ag: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
09/08/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Tuarascáil maidir le comhchlaonadh san fhostaíocht agus sa réimse socheacnamaíoch.

Uimhir thagartha: 171002.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services - DA03
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun monatóireacht a thosú ar chomhchlaonadh sna réimsí a bhaineann le fostaíocht agus socheacnamaíocht agus anailís a sholáthar ar fhorbairtí maidir le táscairí roghnaithe.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 80 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: 00 Not specified
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Trí thaighde deisce agus anailís staitistiúil, déanfar iniúchadh ar chomhchlaonadh socheacnamaíoch Bhallstáit an Aontais Eorpaigh. Ansin, trí staitisticí tuairisciúla déanfar léarscáiliú ar ilchineálacht agus ar threochtaí comhchlaonta fheidhmíocht na mBallstát san fhostaíocht. San áireamh leis an tacar staitisticí a bhreithneofar beidh bearta oibiachtúla agus suibiachtúla maidir le rannpháirtíocht sa mhargadh saothair i mBallstáit an Aontais Eorpaigh amhail fostaíocht agus rátaí dífhostaíochta, na huaireanta a dhéantar a oibriú, pánna, soghluaisteacht oibrithe. Faoi dheireadh, bainfear impleachtaí beartais a dhréachtú ón anailís dár gcuid agus déanfar iniúchadh ar roghanna le haghaidh dífhostaíocht agus difríochtaí sa mhargadh saothair san Aontais Eorpaigh a laghdú agus chun treocht chomhchlaonta thuas a athbhunú.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus chun do spéis a chlárú téigh chuig: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
06/09/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Staidéar féidearthachta agus monatóir píolótach um ghníomhaíocht thionsclaíoch (IAM).

Uimhir thagartha: 170304.
II.1.2)Príomhchód CPV
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun an fhéidearthacht a shocrú de mhonatóir um ghníomhaíocht thionsclaíoch a chruthú.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 90 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá
II.2)Cur síos
II.2.1)Teideal:

Staidéar féidearthachta

Uimhir an bhirt: 1
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79314000 Feasibility study
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Iarrfar ar sholáthraí seachtrach an staidéar féidearthachta a dhéanamh, agus chun roghanna a athbhreithniú don choincheap agus don mhodheolaíocht araon, lena n-áirítear riachtanais maidir le hacmhainní.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus chun do spéis a chlárú téigh chuig: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.2)Cur síos
II.2.1)Teideal:

Tionscadal píolótach

Uimhir an bhirt: 2
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Déanfar uirlisí bogearraí, bunachair shonraí agus sreanga nuachta a shainaithint agus a thástáil intí d'fhonn a n-ábharthacht a mheasúnú le haghaidh faisnéis phríomhúil maidir le gníomhaíocht thionsclaíoch a ghabháil agus chun a dtuairisciú geografach a shocrú. Tabharfar aird ar leith d'inchomparáideacht sonraí a mheasúnú ar fud 28 mBallstát an AE. Beidh a t-iniúchadh ar na himpleachtaí níos leithne, costais/tairbhí agus inmharthanacht fhoriomlán de mhonatóir um ghníomhaíocht thionsclaíoch a bhunú ina chuid de staidéar féidearthachta a dhéanfar a sholáthar. Déanfar na torthaí ón staidéar féidearthachta a chur i láthair agus a phlé ag seimineár inmheánach Eurofound.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus chun do spéis a chlárú téigh chuig: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
06/09/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Rochtain do dhaoine óga ar sheirbhísí faisnéis agus tacaíochta.

Uimhir thagartha: 170802.
II.1.2)Príomhchód CPV
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Cás-staidéir dhoimhne chun patrúin rochtana agus úsáid seirbhísí faisnéise agus tacaíochta i measc daoine óga dhoiciméadú agus chun míchothromaíochtaí a shainaithint sa rochtain do dhaoine óga ar sheirbhísí faisnéise agus tacaíochta.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 85 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Ba mhaith le Eurofound conradh a dhéanamh d'fhonn páipéar coincheapa a fháil lena ndéanfaí iniúchadh ar na fadhbanna sóisialta atá os comhair na glúine reatha de dhaoine óga: seachas na haoisghrúpaí caighdeánacha de18–34 nó 18–29 beidh sé dírithe freisin orthu siúd atá den aois 12–18. San áireamh leis beidh forbhreathnú mionsonraithe ar dheighleoga éagsúla na hóige i dtéarmaí na saintréithe socheacnamaíocha agus na riachtanas dá gcuid sa réimse a bhaineann le seirbhísí faisnéise agus tacaíochta agus maidir leis an dóigh a ndéanann daoine óga faisnéis a rochtain.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus beidh a thuilleadh faisnéise ar fáil in am is i dtráth ag: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
10/10/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Iarmhairt an digitithe ar sheirbhísí sóisialta — tuarascáil agus cás-staidéir.

Uimhir thagartha: 170803.
II.1.2)Príomhchód CPV
73210000 Research consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Chun coincheap agus cur chuige taighde a fhorbairt le haghaidh iarmhairt an digitithe ar sheirbhísí sóisialta a iniúchadh.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 60 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna ag áitreabh a ainmneoidh an conraitheoir agus lena gcomhaontóidh Eurofound. Tionólfar cruinnithe le Eurofound ag áitreabh Eurofound i mBaile Átha Cliath/sa Bhruiséil.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Beidh an taighde fócasaithe ar dhigitiú agus ar úsáideoirí seirbhísí. Go sonrach, déanfar fiosrú leis ar a) an dóigh ar féidir seirbhísí sóisialta a dhéanamh níos inrochtana trí dhigitiú; b) an dóigh ar féidir digitiú a dhéanamh níos cuimsithí; c) an dóigh ar féidir digitiú a úsáid chun aiseolas a bhailiú ó úsáideoirí seirbhísí agus iad a mhealladh a bheith rannpháirteach i ndearadh agus i seachadadh seirbhísí. Déanfar an páipéar oibre seo a chonrú agus san áireamh leis beidh cás-staidéir thaiscéalaíocha. Tabharfar aird ar leith do thíortha ina bhfuil fócas láidir ar TC i seirbhísí sláinte agus sóisialta.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Is nós imeachta tairisceana idirbheartaithe seo, agus chun do spéis a chlárú téigh chuig: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/express_your_interest

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
10/10/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Seirbhísí eagarthóireachta Béarla mar aon le seirbhísí profála a sholáthar le haghaidh Gréasáin agus clódóireachta.

Uimhir thagartha: 170265.
II.1.2)Príomhchód CPV
79821100 Proofreading services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

I gcreat chur chun feidhme a chláir oibre bhliantúil, teastaíonn acmhainní eagarthóireachta cáilithe lena mbaineann taithí ó Eurofound le rannchuidiú le forbairt ar ghníomhaíochtaí foilsithe gréasáin Eurofound agus chun seachadadh d'fhoilseacháin cló ardcháilíochta a áirithiú.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 480 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79820000 Services related to printing
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna atá le feidhmiú ag áitreabh an chonraitheora.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Déanfaidh an conraitheoir tascanna eagarthóireachta de réir mar a iarrann an fhoireann eagarthóireachta intí. Is éard atá i gceist leis sin tuarascálacha a ndéanfar iad a fhoilsiú i gcló nó ar líne (formáid PDF) a chur in eagar agus léamh profaí a dhéanamh ina leith, mar aon le táirgí eile a bheidh le foilsiú ar láithreán gréasáin Eurofound a chur in eagar. Tá na táirgí bunaithe ar an gclár oibre agus beidh seachadadh de réir sceideal na bhfoilseachán a ndéanann an fhoireann foilseachán é a fhorbairt i gcomhar leis na foirne taighde.

San áireamh leis na hábhair insoláthartha tá:

1. seirbhísí eagarthóireachta caighdeánacha a sholáthar;

2. seirbhísí eagarthóireachta casta a sholáthar;

3. seirbhísí profála a sholáthar.

Tugtar an fhaisnéis thuas mar threoirlíne amháin agus ní bheidh sí ina cheangal in aon chor ar Eurofound maidir le méid an chonartha. D'fhéadfadh an dáileadh iarbhír a bheith níos ísle, áfach, ag brath ar na riachtanais a thiocfaidh chun cinn.

II.2.14)Faisnéis bhreise
II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
15/11/2017

Alt II: Cuspóir

II.1)Raon feidhme an tsoláthair
II.1.1)Teideal:

Síntiúis le fógraí agus scaipeadh um ardán blaganna.

Uimhir thagartha: 171304.
II.1.2)Príomhchód CPV
79413000 Marketing management consultancy services
II.1.3)An cineál conartha
Seirbhísí
II.1.4)Cur síos achomair:

Síntiúis le fógraí agus scaipeadh um ardán blaganna.

II.1.5)Luach iomlán measta
Luach gan CBL san áireamh: 120 000.00 EUR
II.1.6)Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.2)Cur síos
II.2.2)Cód(Cóid) CPV breise
79900000 Miscellaneous business and business-related services
II.2.3)Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: IE021 Dublin
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

Feidhmeofar na tascanna atá le feidhmiú ag áitreabh an chonraitheora.

II.2.4)Cur síos ar an soláthar:

Síntiúis le fógraí agus scaipeadh um ardán blaganna.

II.2.14)Faisnéis bhreise

Níl sna figiúirí buiséid ach figiúirí táscacha amháin.

II.3)Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha:
15/02/2017

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)Cur síos
IV.1.8)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3)Faisnéis bhreise:
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
21/12/2016