Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 474383-2017

28/11/2017    S228

Malta-Il-Belt Valletta: Il-provvista ta' servizzi ta' senserija tal-assigurazzjoni għall-EASO

2017/S 228-474383

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil
Belt: Il-Belt Valletta
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Persuna ta’ kuntatt: Il-Kuntratti tal-EASO
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3079
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-ażil.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi ta' senserija tal-assigurazzjoni għall-EASO.

Numru ta' referenza: EASO/2017/590.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66518100 Servizzi ta' senserija ta' l-assigurazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-qafas ta' kuntratt se jkopri l-provvista ta' servizzi ta' senserija tal-assigurazzjoni għall-EASO.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66510000 Servizzi ta' assigurazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-EASO jew kwalunkwe post ieħor indikat mill-EASO, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub mill-partijiet.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Proċedura miftuħa biex ikun konkluż qafas ta' kuntratt singolu għall-provvista ta' servizzi ta' senserija tal-assigurazzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien tal-qafas ta' kuntratt se jkun ta' 12-il xahar b'possibbiltà ta' 3 tiġdidiet ta' 12-il xahar il-waħda.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-EASO jirriżerva d-dritt li jżid il-valur stmat tal-qafas ta' kuntratt b'50 %, bi qbil mal-Artiklu 85 tar-Regolament Finanzjarju tal-EASO u l-Artiklu 134(1)(e) tar-RAP.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/01/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 17/01/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-bini tal-EASO (Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil), MTC Blokk A, Xatt l-Għassara tal-Inbid, il-Port il-Kbir, Il-Belt Valletta MRS 1917, MALTA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Rappreżentant awtorizzat 1 għal kull min jitfa' offerta, b'notifika bil-quddiem lill-EASO.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/11/2017